.
ESL 213: Water Under the Sink-Part 1


ESL 213: Water Under the Sink-Part 1


Download


The 36-year-old bachelor ate his usual lunch at home. He had an apple, a ham sandwich with a sliced dill pickle, a bowl of chicken noodle soup with a couple of soda crackers, and a small candy bar, all washed down with an eight-ounce glass of milk.

After he finished breakfast, Ed put everything in the sink, poured a little dishwashing soap onto a Teflon pad, and scrubbed the soup bowl, the sandwich plate, and the milk glass. Then he switched on the garbage disposal to grind up the few bits of food that he had scraped off his plate. He left the kitchen to go brush his teeth. But he felt something wet on his bare foot. Sure enough, he looked down and saw some water on the kitchen carpet. "What is this?" he said aloud.

Opening the cabinet door under the sink, he saw no dripping water. He went to the closet and got a flashlight. When he shined the light into the cabinet under the sink, he saw drops of water on the sides of the dark blue steel cylinder. It looked like he had a leaky garbage disposal. To test his theory, he turned on the switch, and a stream of water flowed out of a seam onto the cabinet floor and then onto the kitchen carpet. Ed had a problem, but he didn't have time to fix it now. He had to run some errands. He put some tape over the switch so he couldn't accidentally turn the disposal on again.

388922 top -


*Vocabulary:

• accidentally:
• bachelor:
• bare:
• bowl:
• cabinet:
• cracker:
• cylinder:
• dill:
• errand:
• grind:
• leaky:
• noodle:
• pickle:
• scrape:
• scrub:
• slice:
• soup:
• garbage disposal:
• Teflon:

==================

*Yes/No Questions:

• Is Ed married?

• Did Ed eat an apple and a ham sandwich?

• Did Ed drink an eight-ounce glass of juice?

• Did Ed wash the dishes in the sink?

• Does a garbage disposal grind up food?

• Was Ed wearing shoes?

• Did Ed see water on the kitchen floor?

• Did Ed get a flashlight from the closet?

• Is the garbage disposal made of steel?

• Did Ed have a problem?

===================

*Fill in blanks:

The 36-year-old bachelor ate his usual lunch at ____ . He had an apple, a ham sandwich with____ sliced dill pickle, a bowl of chicken noodle ____ with a couple of soda crackers, and a____ candy bar, all washed down with an eight-ounce____ of milk.

After he finished breakfast, Ed put____ in the sink, poured a little dishwashing soap ____ a Teflon pad, and scrubbed the soup bowl, ____ sandwich plate, and the milk glass. Then he ____ on the garbage disposal to grind up the ____ bits of food that he had scraped off ____ plate. He left the kitchen to go brush ____ teeth. But he felt something wet on his ____ foot. Sure enough, he looked down and saw ____ water on the kitchen carpet. “What is this?” ____ said aloud.

Opening the cabinet door under the ____ , he saw no dripping water. He went to ____ closet and got a flashlight. When he shined ____ light into the cabinet under the sink, he ____ drops of water on the sides of the ____ blue steel cylinder. It looked like he had ____ leaky garbage disposal. To test his theory, he ____ on the switch, and a stream of water ____ out of a seam onto the cabinet floor ____ then onto the kitchen carpet. Ed had a ____ , but he didn’t have time to fix it____ . He had to run some errands. He put tape over the switch so he couldn’t accidentally ____ the disposal on again.

==================

*Translate into Vietnamese:

.............

388925 top -

ESL 213: Water Under the Sink-Part 1

*Vocabulary:


• accidentally: tại nạn
• bachelor: bằng cử nhân
• bare: trần
• bowl: chén
• cabinet: phòng, tủ
• cracker: vỡ
• cylinder: xy lanh
• dill: cây thì là
• errand: việc vặt
• grind: nghiền
• leaky: chảy
• noodle: mì
• pickle: rau giầm
• scrape: vật thải
• scrub: chà
• slice: miếng, lát
• soup: súp
• garbage disposal: bỏ rác
• Teflon: lớp men không dính mạ trên dụng cụ nhà bếp

===========================================================

*Yes/No Questions:

• Is Ed married? No

• Did Ed eat an apple and a ham sandwich? Yes

• Did Ed drink an eight-ounce glass of juice? No

• Did Ed wash the dishes in the sink? Yes

• Does a garbage disposal grind up food? Yes

• Was Ed wearing shoes? No

• Did Ed see water on the kitchen floor? Yes

• Did Ed get a flashlight from the closet? Yes

• Is the garbage disposal made of steel? Yes

• Did Ed have a problem? Yes

===========================================================

*Fill in blanks:

The 36-year-old bachelor ate his usual lunch at __home__ . He had an apple, a ham sandwich with__a__ sliced dill pickle, a bowl of chicken noodle _soup___ with a couple of soda crackers, and a__small__ candy bar, all washed down with an eight-ounce__glass__ of milk.

After he finished breakfast, Ed put_every___ in the sink, poured a little dishwashing soap _onto___ a Teflon pad, and scrubbed the soup bowl, _the___ sandwich plate, and the milk glass. Then he ____switched__ on the garbage disposal to grind up the __few__ bits of food that he had scraped off __his__ plate. He left the kitchen to go brush __his__ teeth. But he felt something wet on his __bare__ foot. Sure enough, he looked down and saw __some__ water on the kitchen carpet. “What is this?” _he___ said aloud.

Opening the cabinet door under the __sink__ , he saw no dripping water. He went to __the__ closet and got a flashlight. When he shined _the___ light into the cabinet under the sink, he _saw___ drops of water on the sides of the _dark___ blue steel cylinder. It looked like he had _a___ leaky garbage disposal. To test his theory, he ____turned__ on the switch, and a stream of water ____flowed__ out of a seam onto the cabinet floor __and__ then onto the kitchen carpet. Ed had a __problem___ , but he didn’t have time to fix it__now__ . He had to run some errands. He put tape over the switch so he couldn’t accidentally __turn__ the disposal on again.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:


Nước dưới bồn rửa-Phần 1


Anh kỹ sư 36 tuổi ăn bữa ăn thường ngày ở nhà. Anh ăn một trái táo, một bánh mì kẹo thịt với rau thì là ngâm giấm, một chén súp mì gà với hai soda, và một thanh kẹo nhỏ, uống với một ly sữa tám ounce.

Sau khi xong bữa sáng, Ed cho tất cả vào chậu rửa, rót ít xà phòng rửa chén vào miếng Teflon, và chà chén súp, dĩa bánh mì, và ly sữa. Rồi anh mở máy nghiền rác, để nghiền những thức ăn còn sót mà anh để thừa trên dĩa. Anh rồi nhà bếp đi đánh răng. Nhưng anh thấy có gì ướt trên đôi chân trần. Đúng là, anh nhìn xuống và thấy nước trên thảm nhà bếp. "Cái gì vậy?" Anh la lên.

Mở tủ dưới bồn, anh không thấy nước chảy. Anh đến tủ lấy đèn pin. Khi anh chiếu đèn pin vào tủ dưới bồn, anh thấy những giọt nước bên cạnh ống thép xanh đậm. Dường như anh bị rò rỉ cái máy nghiền rác. Để kiểm tra, anh mở máy, và một sòng nước tràn khỏi chổ rò rỉ trên sàn tủ và chảy vào thảm nhà bếp. Ed có vấn đề, nhưng không có thời gian sửa liền. Anh phải làm vài việc vặt. Anh dán băng keo trên nút vặn để anh không lỡ tay bật nút máy nghiền rác nữa.

435995 top -
LESSON 213:

WATER UNDER THE SINK-PART 1.
CÓ NƯỚC Ở DƯỚI BỒN RỬA CHÉN -PHẦN 1

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------
• accidentally: tình cờ, ngẫu nhiên.
• bachelor: người có bằng cử nhân, anh chàng độc thân.
• bare: trần, trơ trụi, trọc.
• bowl: cái bát, tô lớn.
• cabinet: tủ có ngăn kéo.
• cracker: bánh quy giòn.
• cylinder: xy-lanh.
• dill: thì là.
• errand: việc lặt vặt.
• grind: xay, nghiền, tán.
• leaky: có lỗ rò.
• noodle: mì sợi, nui.
• pickle: dưa chưa, đồ chua.
• scrape: vét, cạo, gọt.
• scrub: cọ rửa.
• slice: xắt lát mỏng.
• soup: súp, canh, cháo.
• garbage disposal:
• Teflon: nhãn hiệu nhựa không dính.

===========================================================

*Yes/No Questions:
------------------------------------------------------------------
• Is Ed married?
- No, he isn't.

• Did Ed eat an apple and a ham sandwich?
- Yes, he did.

• Did Ed drink an eight-ounce glass of juice?
- No, he didn't. Ed drank an eight-ounce glass of milk.

• Did Ed wash the dishes in the sink?
- Yes, he did.

• Does a garbage disposal grind up food?
- Yes, it does.

• Was Ed wearing shoes?
- Ho, he wasn't.

• Did Ed see water on the kitchen floor?
- No, he didn't. He saw water on the kitchen carpet.

• Did Ed get a flashlight from the closet?
- Yes, he did.

• Is the garbage disposal made of steel?
- Yes, it is.

• Did Ed have a problem?
- Yes, he did.

===========================================================

*Fill in blanks:
------------------------------------------------------------------
The 36-year-old bachelor ate his usual lunch at home . He had an apple, a ham sandwich with a sliced dill pickle, a bowl of chicken noodle soup with a couple of soda crackers, and a small candy bar, all washed down with an eight-ounce glass of milk.

After he finished breakfast, Ed put everything in the sink, poured a little dishwashing soap on a Teflon pad, and scrubbed the soup bowl, a sandwich plate, and the milk glass. Then he switched on the garbage disposal to grind up the few bits of food that he had scraped off the plate. He left the kitchen to go brush his teeth. But he felt something wet on his bare foot. Sure enough, he looked down and saw some water on the kitchen carpet. “What is this?” he said aloud.

Opening the cabinet door under the sink, he saw no dripping water. He went to the closet and got a flashlight. When he shined the light into the cabinet under the sink, he saw drops of water on the sides of the dark blue steel cylinder. It looked like he had aleaky garbage disposal. To test his theory, he turned on the switch, and a stream of water flowed out of a seam onto the cabinet floor and then onto the kitchen carpet. Ed had a problem, but he didn’t have time to fix it now. He had to run some errands. He put tape over the switch so he couldn’t accidentally turn the disposal on again.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------
Một anh chàng độc thân 36 tuổi dùng bữa trưa tại nhà mình như thường lệ. Anh ăn một trái táo, một miếng bánh mì kẹp thịt jăm-bông với một lát dưa chuột muối có thì là, một tô mì súp gà và hai cái bánh quy mặn cùng với một thanh kẹo nhỏ, tất cả được nuốt trôi với một ly sữa tám ounce.

Sau khi dùng xong bữa ăn sáng, Ed bỏ tất cả các thứ vào bồn rửa chén, anh trút một ít xà-phòng rửa chén lên trên miếng Teflon, và cọ rửa tô xúp, đĩa bánh mì xăng-uých, và ly sữa. Tiếp đó anh bật máy nghiền rác lên để xay nhuyễn mấy mẫu thức ăn mà anh đã vét khỏi cái dĩa. Anh rời khỏi nhà bếp để đi chải răng. Nhưng anh cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt trên đôi chân trần. Chắc chắn là thế rồi, anh nhìn xuống phía dưới và trông thấy một ít nước ở trên tấm thảm nhà bếp. "Cái gì thế này?" anh la lớn.

Mở cánh cửa tủ dưới bồn rửa, anh không thấy nước chảy nhỏ giọt. Anh đi tới tủ đựng đồ và lấy cái đèn pin. Khi anh chiếu đèn pin vào trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa, anh thấy có nhiều giọt nước ở phía bên cạnh trụ thép màu xanh đậm. Có vẻ như anh có một cái máy nghiền rác bị rò rỉ vậy. Để kiểm chứng lại giả thuyết của mình, anh bật công tắc lên, và một dòng nước tuôn ra ở mối nối trên sàn tủ và sau đó chảy lên phía trên tấm thảm nhà bếp. Ed có chuyện phải làm rồi đây, nhưng bây giờ anh không có thời gian để sửa chữa. Anh phải chạy đi làm một số việc lặt vặt. Anh dán một ít băng keo lên phía trên công tắc để anh không thể sơ ý bật cái máy nghiền rác lên một lần nữa.

472986 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.