.
How to read NVC Case Number
How to read NVC Case Number:
HCM 2009 521 001


1.
Read the 3 letters from the left. This is the code for the US consulate that has jurisdiction over the vis applicant's location. It is where he/she will get a visa interview. For example, "HCM" refers to the US consulate in TPHCM, Vietnam.

Ba mẫu tự đầu tiên là chữ viết tắt địa điểm văn phòng của LSQ sẽ tiến hành thủ tục phỏng vấn. Thí dụ: HCM là TPHCM, Vietnam.


2.
Read the first 4 numbers following the letters. In this example it is "2009." This is the year that the National Visa Center received the visa application.

Bốn số tiếp theo là năm mà NVC nhận được hồ sơ bảo lãnh chuyển đến từ USCIS. "2009" là năm hồ sơ này được nhập vào hệ thống computer của NVC.


3.
Read the next 3 numbers. This is the day of the year in which the case was received. It is the figure minus 500. For example, "521" means NVC got the package on the 21st day of the year, January 21.(Julian Date:
http://vietditru.com/Julian.php)

Ba số kế tiếp là ngày tháng nhận hồ sơ, được tính bằng cách trừ cho 500 sau đó đối chiếu với lịch Julian để tìm ra ngày & tháng. Thí dụ: "521" nghĩa là hồ sơ này được nhập vào hệ thống compputer của NVC ngày thứ 21 trong năm; là ngày 21 tháng 1.


4.
Read the last 3 numbers in the case number. It tells you the order it was assigned to the consulate that day. In this example, it is "001" so it was the first case created for the HCM consulate on January 21, 2009.

Ba số sau cùng là thứ tự hồ sơ được nhập vào hệ thống computer của NVC trong ngày đó. Tóm lại, case number HCM 2009 521 001 cho ta biết hồ sơ này là hồ sơ thứ nhất mà NVC nhập vào hệ thống computer của họ trong ngày 21 tháng 1 năm 2009.


111033 top -
Case number là gì?
1. Sau khi I-130 được chấp thuận tại USCIS, I-130 sẽ được chuyển qua NVC. Tại đây hồ sơ sẽ được cấp thêm một mã số mới đó là case number.

- Tùy theo quốc gia sẽ giải quyết visa của đương đơn (U.S. Embassies and Consulates Processing Immigrant Visas) mà case number sẽ có các ký tự khác nhau, ví dụ tại Vietnam thì case number sẽ bắt đầu bằng HCM; Tại Thailan thì case number sẽ bắt đầu bằng BNK.

- Tiếp theo là 10 con số. Những con số này chính là ngày tháng năm mà hồ sơ được nhập vào hệ thống computer của NVC để cấp case number.

- Thời gian I-130 được chấp thuận tại USCIS không nhất định nên việc số HCM bắt đầu bằng năm nào không ảnh hưởng gì đến ngày ưu tiên của đơn bảo lãnh, chỉ ảnh hưởng khi đơn bảo lãnh có trẻ đi kèm trong độ tuổi 21.

- Thời gian chờ đợi để có case number là từ 1 đến 2 tháng.

Xem thêm cách đọc case number.

2. Sau khi có case number (HCM#) hồ sơ sẽ tiếp tục nằm chờ tại NVC cho đến khi lịch visa Bulletin tăng đến gần ngày ưu tiên (ngày nộp đơn I-130 bảo lãnh) thì hồ sơ sẽ được mở. Khi đó NVC sẽ gởi thư liên lạc với người bảo lãnh và người được bảo lãnh báo mở hồ sơ, trong thư sẽ có invoice ID number và hướng dẫn để tiến hành các bước cần thiết tại NVC.

Khoảng 6 tháng trước khi Visa Bulletin đăng lịch đáo hạn của ngày ưu tiên, các hồ sơ đến lượt sẽ được NVC bắt đầu tiến trình xử lý cấp visa định cư, người bảo lãnh và người được bảo lãnh nên chủ động liên lạc với NVC để xin invoice ID number.


344331 top -
VietDitru A-Z
quản thủ

VietDitru
Sức Khoẻ
Sử Dụng Điều Hành

Bảo lãnh
  Tổng quát
 Công dân Mỹ
  + Anh chị em
  + Cha/mẹ
  + Con ruột dưới 21
  + Con ghẻ dưới 21
  + Con nuôi dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Con có gia đình
  + Hôn phu thê
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng

 Thường trú nhân
 (Green card)
  + Con độc thân dươí 21
  + Con độc thân trên 21
  + Vợ chồng
  + Vợ, con riêng


Bảo trợ tài chánh
. Cách tính income
. Điều kiện
. Giấy khai thuế
. Income tối thiểu
. Lệ phí AOF
. Người đồng bảo trợ
. Ý nghĩa I-864
. Ý nghĩa I-864A


Cẩm nang
. Bảo lãnh, định cư
. Nhập cư

Câu hỏi thường gặp
CSPA
. Khiếu nại
. Tính tuổi


Di trú định cư
. Anh chị em
. Cha mẹ có quốc tịch
. Cha mẹ có thẻ xanh
. Con có quốc tịch
. Định cư
. Hôn phu thê
. Lao động
. Vợ chồng


Di trú không định cư
. Chữa bệnh
. Công tác (B-1)
. Du lịch (B-2)
. Du học (F-1)
. Lao động ngắn hạn (H)
. Phóng viên, Báo chí (I)
. Trao đổi khách (J-1)


Du học Hoa Kỳ
. Việc làm du học sinh I
. Việc làm du học sinh II
. Việc làm du học sinh III
. Visa du học


Du lịch Hoa Kỳ
. Cách điền đơn DS-160
. Du lịch Hoa Kỳ
. Thư mời thân nhân


Khám sức khoẻ
. Bệnh cấm nhập cảnh
. Chích ngừa
. Chợ Rẫy
. IOM
. Kiểm tra sức khoẻ
. Thử đàm

Mẫu đơn
. G-325A
. G-1145
. G-884
. I-90
. I-129F
. I-130
. I-131
. I-134
. I-290B
. I-360
. I-485
. I-601
. I-601A
. I-751
. I-765
. I-797
. I-797C
. I-824
. I-864
. I-864A
. I-864EZ
. I-864W
. I-865
. I-912


Mẫu thư liên hệ
. Mẫu thư/Email


Quốc tịch
. Bài học thi quốc tịch
. Bài tiếng Việt
. N-400
. N-565
. N-600

Sức khoẻ (Khám)


Thường trú nhân
. Green card
. 2 năm
. 10 năm
. Giấy miễn thị thực
. Hồi hương
. Mất thẻ xanh
. Mua nhà tại VN
. Quyền lợi trách nhiệm
. Re-entry permit
. Rời Hoa Kỳ
. Rời Hoa Kỳ hơn 1 năm
. Sanh con ngoài HK
. Thay đổi địa chỉ
. Thẻ xanh hết hạn
. Trở về VN làm việc
. Visa nhập cảnh VN


Tiến trình NVC
. Bổ túc người đi kèm
. Cách điền tên
. Các từ tiếng Anh
. Chuẩn bị hồ sơ
. Con chung hộ chiếu
. Con đang học tại Mỹ
. DS-3032
. DS-230
. DS-260
. DS-261
. DS-2001
. Đóng lệ phí
. Khai sinh, hôn thú
. Làm hộ chiếu VN
. Lý lịch tư pháp
. Police certificate
. Thời hạn hộ chiếu VN

PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Thư viện di trú đang được trùng tu và cần nhiều nhân lực. Các bạn nào có chút thì giờ VietDitru mời các bạn tham gia phụ một tay nhé.
Chairman & CEO: "Người hạnh phúc nhất là người tạo nhiều hạnh phúc cho kẻ khác"- Diderot.
cochin: I work here. :) 
nguoidochanh: I work here. :)
SauHai: Phần nhiệm vụ duy trì và phát triển Thư viện Việt Di Trú.
BaoLaTinhChua: I work here. :)
quangtrung: "Nhân nghĩa không cốt giúp cho nhiều mà chính là giúp cho phải lúc"- La bruyère.
paloma: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
quannguyen: Hello! Welcome to Library of VietDitru.
hotheart: Hello!
chitam: "Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time."- Thomas Edison.
miah: I just work here. :)
muoichanh: VietDitru - Một phần tất yếu của cuộc sống.
Hello World!