.
ESL 150: Santa Molested by Young Woman


ESL 150: Santa Molested by Young Woman


Download


At a popular mall in Dothan, Alabama, Santa Claus asked a 33-year-old woman, sitting on his lap, what she wanted for Christmas. She said she wanted him! "I couldn't believe it," said Paul Moyer, 65 years old. "I figured that I misheard her, so I asked her again. She didn't say ‘Yule'; she said ‘You'—meaning me!"

And then she started groping Santa. She put both hands on his cheeks and gave him a big kiss on his lips. She pulled off his cap and stroked his white hair—or what was left of it. Then she unbuckled his big black belt and stuck her hand down his pants. Santa was no match for this young woman, who was stronger, faster, and hornier than he was. He started yelling for help.

By the time a security guard arrived, the woman had unbuttoned Santa's jacket and was rubbing her chest against his. She was wearing flip-flops, shorts, and a T-shirt, with no bra. The guard asked her to leave Santa alone, but she ignored him. He had to pull her off Santa. Both Santa and the woman were out of breath.
The police eventually arrived. They handcuffed the woman and put her in a squad car. They said she would be charged with sexual assault and battery. "That poor guy didn't know what hit him," said one officer. Santa took a 10-minute break to recover and to put his Santa suit back together.

When Santa returned to his chair by the Christmas tree, he apologized to the kids who had witnessed the attack. They did not seem to be bothered by the excitement, except for the fact that they had to wait in line a little longer to visit with Santa. Two 13-year-old boys, however, enjoyed the "show." They both said they couldn't wait until they were old enough to work as Santa in a mall. "She was hot!" said one of the boys.

331005 top -


*Vocabulary:

• assault:
• battery:
• bra:
• breath:
• cheek:
• eventually:
• grope:
• guard:
• handcuff:
• horny:
• ignore:
• molest:
• recover:
• squad:
• stick:
• stroke:
• unbuckle:
• witness:

--------------------

*Yes/No Questions:

• Was Santa at an unpopular mall?

• Was the woman 33 years old?

• Was she sitting on Santa's lap?

• Did she ask him what he wanted for Christmas?

• Did she say that she wanted Santa for Christmas?

• Did Santa ask her again?

• Did she give Santa a big kiss on his cheek?

• Did she brush his white hair?

• Was this woman stronger than Santa?

• Did Santa start running away?

---------------------

*Fill in blanks:

At a popular mall in Dothan, Alabama, Santa _____ asked a 33-year-old woman, sitting on his lap, _____ she wanted for Christmas. She said she wanted _____ ! “I couldn’t believe it,” said Paul Moyer, 65 _____ old. “I figured that I misheard her, so _____ asked her again. She didn’t say ‘Yule’; she _____ ‘You’—meaning me!”

And then she started groping Santa. _____ put both hands on his cheeks and gave _____ a big kiss on his lips. She pulled _____ his cap and stroked his white hair—or what _____ left of it. Then she unbuckled his big_____ belt and stuck her hand down his pants. _____ was no match for this young woman, who _____ stronger, faster, and hornier than he was. He _____ yelling for help.

By the time a security _____ arrived, the woman had unbuttoned Santa’s jacket and _____ rubbing her chest against his. She was wearing_____ -flops, shorts, and a T-shirt, with no bra. The _____ asked her to leave Santa alone, but she _____ him. He had to pull her off Santa. _____ Santa and the woman were out of breath.

_____ police eventually arrived. They handcuffed the woman and _____ her in a squad car. They said she _____ be charged with sexual assault and battery. “That _____ guy didn’t know what hit him,” said one _____ . Santa took a 10-minute break to recover and _____ put his Santa suit back together.

When Santa _____ to his chair by the Christmas tree, he _____ to the kids who had witnessed the attack. _____ did not seem to be bothered by the _____ , except for the fact that they had to _____ in line a little longer to visit with _____ . Two 13-year-old boys, however, enjoyed the “show.” They _____ said they couldn’t wait until they were old _____ to work as Santa in a mall. “She _____ hot!” said one of the boys.

---------------------

*Translate into Vietnamese:

...........

331006 top -

ESL 150: Santa Molested by Young Woman

*Vocabulary:


• assault: sự đe doạ
• battery: hành hung
• bra: ngực
• breath: hơi thở
• cheek: gò má
• eventually: dần dần
• grope: sờ soạng
• guard: bảo vệ
• handcuff: xích tay
• horny: sừng lên, bị kích dục
• ignore: tảng lờ
• molest: quấy rối
• recover: che đậy
• squad: đội
• stick: dính, gậy
• stroke: đột quỵ
• unbuckle: nới lỏng
• witness: nhân chứng

--------------------

*Yes/No Questions:

• Was Santa at an unpopular mall? No

• Was the woman 33 years old? Yes

• Was she sitting on Santa's lap? Yes

• Did she ask him what he wanted for Christmas? No

• Did she say that she wanted Santa for Christmas? Yes

• Did Santa ask her again? Yes

• Did she give Santa a big kiss on his cheek? No

• Did she brush his white hair? No

• Was this woman stronger than Santa? Yes

• Did Santa start running away? No

---------------------

*Fill in blanks:

At a popular mall in Dothan, Alabama, Santa __Claus___ asked a 33-year-old woman, sitting on his lap, __what___ she wanted for Christmas. She said she wanted __him___ ! “I couldn’t believe it,” said Paul Moyer, 65 __years___ old. “I figured that I misheard her, so __I___ asked her again. She didn’t say ‘Yule’; she __said___ ‘You’—meaning me!”

And then she started groping Santa. __She___ put both hands on his cheeks and gave __him___ a big kiss on his lips. She pulled _off____ his cap and stroked his white hair—or what __was___ left of it. Then she unbuckled his big____black___ belt and stuck her hand down his pants. ____Santa___ was no match for this young woman, who __was___ stronger, faster, and hornier than he was. He ____start___ yelling for help.

By the time a security ____guard___ arrived, the woman had unbuttoned Santa’s jacket and _was____ rubbing her chest against his. She was wearing__flip___ -flops, shorts, and a T-shirt, with no bra. The ____guard___ asked her to leave Santa alone, but she ____ignore___ him. He had to pull her off Santa. __Both___ Santa and the woman were out of breath.

___The__ police eventually arrived. They handcuffed the woman and _put____ her in a squad car. They said she ______would__ be charged with sexual assault and battery. “That __poor___ guy didn’t know what hit him,” said one ______officer__ . Santa took a 10-minute break to recover and __to___ put his Santa suit back together.

When Santa ____returned___ to his chair by the Christmas tree, he __apologized____ to the kids who had witnessed the attack. _They____ did not seem to be bothered by the ____excitement___ , except for the fact that they had to __wait___ in line a little longer to visit with ____Santa___ . Two 13-year-old boys, however, enjoyed the “show.” They __both___ said they couldn’t wait until they were old ____enough___ to work as Santa in a mall. “She __was___ hot!” said one of the boys.

---------------------

=========================================================
Translate into Vienamese:

Thánh bị cô gái trẻ quấy nhiễu

Tại một cửa hàng trong Dothan, Alabama, Ông già Noel hỏi cô gái 33 tuổi, đang ngồi trong lòng, cô muốn gì vào lễ Giáng sinh. Cô nói cô muốn ông ! "Tôi đã không tin," Paul Moyer, 65 tuổi nói. "Tôi đoán đã nghe lầm, nên tôi hỏi cô ấy lần nữa. Cô không nói "Noel"; cô nói "Ông-có nghĩa là tôi!"

Và cô bắt đầu sờ soạng Santa. Cô đặt hai tay lên má ông và hôn một cái hôn to trên môi ông. Cô giật mũ ông và quào tóc trắng của ông - hay cái gì còn trên đó. Rồi cô nới lỏng cái dây lưng đen lớn của ông và đưa tay xuống quần ông. Santa không đấu lại cô gái trẻ này, người mạnh hơn, nhanh hơn và kích dục hơn ông. Ông bắt đầu la lớn nhờ giúp.

Khi người bảo vệ đến, cô gái đã cởi hết áo ông già Noel và đang chà xát bộ ngực của cô lên ông. Cô mặc quần ngắn, và áo phông, không nịt ngực. Bảo vệ bảo cô hãy để yên Santa, nhưng cô cứ phớt lờ. Bảo vệ phải kéo cô ra khỏi Santa. Cả Santa và cô gái hết hơi.

Cuối cùng cảnh sát cũng đến. Họ còng tay cô gái và bỏ vào xe. Họ nói cô sẽ bị phạt tiền về tội quấy rối và bạo hành tình dục. "Người đàn ông khốn khổ đó không biết cái gì đã động đến ông ấy," một viên cảnh sát nói. Santa mất 10 phút nghỉ ngơi để hồi phục lại và để mặc lại áo ông già Noel.

Khi Santa trở lại chiếc ghế cạnh cây thông giáng sinh, ông xin lỗi các đứa trẻ đã chứng kiến cuộc tấn công. Chúng dường như không quan tâm đến cảnh đó, ngoại trừ sự thật là chúng phải xếp hàng đợi lâu hơn để gặp Santa. Hai đứa trẻ 13 tuổi, dù sao, thích thú "màn diễn." Chúng đều nói rằng chúng không thể chờ đến khi chúng đủ tuổi để làm ông già Noel trong cửa hàng. "Cô ấy thật nóng bỏng! một đứa con trai nói.

432552 top -
LESSON 150:

SANTA MOLESTED BY YOUNG WOMAN -
GÁI TRẺ GẠ GẪM ÔNG GIÀ NÔ-EN.

===========================================================

*Vocabulary:

------------------------------------------------------------------

• assault: tấn công, hành hung.
• battery: đánh đập, hành hung, quấy rối tình dục.
• bra: áo ngực, áo lót.
• breath: hơi, hơi thở.
• cheek: gò má.
• eventually: rốt cuộc.
• grope: mò mẫm, vuốt ve.
• guard: canh gác, bảo vệ.
• handcuff: còng tay.
• horny: bị kích thích về tình dục, hứng tình.
• ignore: khước từ.
• molest: quấy rầy, làm phiền, gạ gẫm.
• recover: làm ai bình phục, lấy kại tinh thần.
• squad: nhóm người, tổ, đội.
• stick: để, đặt, cài, cắm.
• stroke: vuốt ve.
• unbuckle: tháo dây nịt.
• witness: người chứng kiến, nhân chứng.

===========================================================

*Yes/No Questions:
-----------------------------------------------------------------

• Was Santa at an unpopular mall?
- No, he wasn't.

• Was the woman 33 years old?
- Yes, she was.

• Was she sitting on Santa's lap?
- Yes, she was.

• Did she ask him what he wanted for Christmas?
- No, she didn't. Santa Clause asked him what she wanted for Christmas.

• Did she say that she wanted Santa for Christmas?
- Yes, she did.

• Did Santa ask her again?
- Yes, she did.

• Did she give Santa a big kiss on his cheek?
- No, she didn't. She gave Santa a big kiss on his lips.

• Did she brush his white hair?
- No, she didn't. She stroked his white hair.

• Was this woman stronger than Santa?
- Yes, she was.

• Did Santa start running away?
- No, he didn't. Santa started yelling for help.

===========================================================

*Fill in blanks:
-------------------------------------------------------------------
At a popular mall in Dothan, Alabama, Santa Claus asked a 33-year-old woman, sitting on his lap, what she wanted for Christmas. She said she wanted him ! “I couldn’t believe it,” said Paul Moyer, 65 years old. “I figured that I misheard her, so I asked her again. She didn’t say ‘Yule’; she said ‘You’—meaning me!”

And then she started groping Santa. She put both hands on his cheeks and gave him a big kiss on his lips. She pulled off his cap and stroked his white hair—or what was left of it. Then she unbuckled his big black belt and stuck her hand down his pants. He was no match for this young woman, who was stronger, faster, and hornier than he was. He was yelling for help.

By the time a security guard arrived, the woman had unbuttoned Santa’s jacket and was rubbing her chest against his. She was wearing flip -flops, shorts, and a T-shirt, with no bra. The guard asked her to leave Santa alone, but she ignored him. He had to pull her off Santa. Both Santa and the woman were out of breath.

The police eventually arrived. They handcuffed the woman and put her in a squad car. They said she would be charged with sexual assault and battery. “That poor guy didn’t know what hit him,” said one officer . Santa took a 10-minute break to recover and to put his Santa suit back together.

When Santa returned to his chair by the Christmas tree, he apologized to the kids who had witnessed the attack. They did not seem to be bothered by the attack , except for the fact that they had to wait in line a little longer to visit with Santa . Two 13-year-old boys, however, enjoyed the “show.” They both said they couldn’t wait until they were old enough to work as Santa in a mall. “She was hot!” said one of the boys.

===========================================================

*Translate into Vietnamese:
-------------------------------------------------------------------

Tại một trung tâm thương mại nổi tiếng ở Dothan, Alabama, Ông già Nô-en hỏi một phụ nữ 33 tuổi, đang ngồi trong lòng ông, là cô muốn thứ gì cho ngày Nô-en. Cô bảo cô cần có ông. "Tôi không thể nào tin được," Paul Moyer, 65 tuổi nói. "Tôi nghĩ tôi nghe lầm, vì thế tôi hỏi cô lần nữa. Cô không nói 'Mừng Giáng sinh'; cô nói 'Anh'-có nghĩa đó là tôi!"

Và rồi cô bắt đầu mò mẫm Ông già Nô-en. Cô đặt hai tay lên đôi má ông và tặng cho ông một nụ hôn rõ kêu lên đôi môi. Cô giật bay chiếc mũ và vuốt ve mái tóc trắng tinh của ông -hoặc phần còn lại của mái tóc. Sau đó cô tháo tung dây nịt to bản màu đen và đưa hai tay vào quần ông. Santa không thể ngang tài ngang sức với người phụ nữ trẻ được, đó là một con người tràn trề sinh lực hơn, nhanh nhẹn hơn, và hứng tình hơn ông. Ông bắt đầu la lên cầu cứu.

Vào lúc nhân viên bảo vệ tới, người phụ nữ đã mở nút áo khoát của ông già Nô-en, và cọ xát bộ ngực của mình vào người ông. Cô ta mang dép tông, mặc quần soóc, và áo thun, không mặc áo ngực. Nhân viên bảo vệ yêu cầu cô để yên cho Santa, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Anh ta phải kéo cô ra khỏi Santa. Cả Santa và người phụ nữ đều thở hổn hển.

Cuối cùng cảnh sát đã tới. Họ còng tay người phụ nữ và đưa cô ta vào chiếc xe tuần tra. Cảnh sát cho biết cô ta sẽ bị bắt giam vì tội gạ gẫm và quấy rối tình dục. "Người đàn ông tội nghiệp kia không biết thứ gì va phải vào mình nữa," một sĩ quan cảnh sát nói. Ông già Nô-en mất 10 phút giải lao để lấy lại tinh thần và mặc bộ đồ Santa lại với nhau.

Khi ông già Nô-en trở lại ghế ngồi bên cạnh cây thông Nô-en, ông xin lổi bọn trẻ, là người đã chứng kiến vụ tấn công. Bọn trẻ xem chừng không mấy bận tâm đến tình trạng phấn khích đó, ngoại trừ việc phải xếp hàng lâu hơn để đến thăm Santa. Hai chú nhóc 13 tuổi, tất nhiên là thế, đã thưởng thức "phần biểu diển". Cả hai đứa đều nói chúng không thể đợi đến lúc đủ già như ông già Nô-en trong trung tâm thương mại được. "Cô ấy hấp dẫn quá!" một trong hai chú nhóc nói.

459146 top -

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.