.
ESL 40: She Loves Her Son
1, 2 - bottom


ESL 40: She Loves Her SonDownload


Maria had to buy food for herself and her son. Divorced for ten years, she was used to doing the shopping for her son. He was a junior in high school, which meant that he would be entering college in two years. Then she would be shopping only for herself. She felt sad when she thought of this. She hoped that he would attend the local junior college and then transfer to a university. That way he could continue to live at home for another two years. She loved him, and dreaded the day that he would no longer be her daily company.

Maria drove to Costco, a chain store that sold food in bulk packages. By selling in bulk only, the store helps its customers save money. She parked far from the entrance. That meant a longer walk, but also a faster exit from the parking lot. She grabbed one of the big shopping carts outside and pushed it into the store. Her purse stayed tightly hung over her shoulder. Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the produce section, she examined nine packages of seedless green grapes before she found one that she liked. She carefully selected some bananas, apples, and other fruit. But she couldn't find her son's favorite brand of tangerines. On the way home, she planned to stop at another market or two until she found them.

232806 top -


*Vocabulary:

• bulk:
• company:
• crowded:
• divorce:
• dread:
• entrance:
• grab:
• hang:
• junior:
• package:
• produce:
• purse:
• surprisingly:
• transfer:

================

*Yes/No questions:

1.Did Maria have to buy food for herself and her son?

2.Had she been divorced for 20 years?

3.Was she used to doing the shopping for her son?

4.Was he a junior in college?

5.Would he be entering college in two years?

6.Did she hope that he would attend the local junior college?

7.Did she want him to leave home after high school?

8.Did she love her son?

9.Did she look forward to the day he would leave home?

10.Did she take a taxi to Costco?

=================

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and _____ son. Divorced for ten years, she was used _____ doing the shopping for her son. He was _____ junior in high school, which meant that he _____ be entering college in two years. Then she _____ be shopping only for herself. She felt sad _____ she thought of this. She hoped that he _____ attend the local junior college and then transfer _____ a university. That way he could continue to _____ at home for another two years. She loved _____ , and dreaded the day that he would no _____ be her daily company.

Maria drove to Costco, _____ chain store that sold food in bulk packages. _____ selling in bulk only, the store helps its _____ save money. She parked far from the entrance. _____ meant a longer walk, but also a faster _____ from the parking lot. She grabbed one of _____ big shopping carts outside and pushed it into _____ store. Her purse stayed tightly hung over her _____ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the _____ section, she examined nine packages of seedless green _____ before she found one that she liked. She _____ selected some bananas, apples, and other fruit. But _____ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. _____ the way home, she planned to stop at _____ market or two until she found them.

==================

*Translate into Vietnamese:

...........

232807 top -
*Vocabulary:

• bulk: cồng kềnh, (mua/bán) sỉ,..
• company: bầu bạn
• crowded: đông đúc
• divorce: ly hôn
• dread: làm kinh sợ, sợ hãi
• entrance: lối vào
• grab: vồ, chộp lấy
• hang: máng, treo
• junior: HS trung học ;junior college: (trường) cao đẳng
• package: gói/thùng hàng
• produce: sản phẩm
• purse: ví xách tay của phụ nữ
• surprisingly: ngạc nhiên
• transfer:

================

*Yes/No questions:

1.Did Maria have to buy food for herself and her son? yes, she did

2.Had she been divorced for 20 years?No, she hadn't. She had been divorced for 10 years

3.Was she used to doing the shopping for her son?Yes, she was

4.Was he a junior in college?No, he wasn't. He's a junior in high school

5.Would he be entering college in two years?yes, he would.

6.Did she hope that he would attend the local junior college? yes, she did

7.Did she want him to leave home after high school?No, she didn't

8.Did she love her son? Yes, she did

9.Did she look forward to the day he would leave home? No, she didn't. She was sad when she thought of the day her son leave home.

10.Did she take a taxi to Costco?

=================

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and ___her__ son. Divorced for ten years, she was used __to___ doing the shopping for her son. He was __a___ junior in high school, which meant that he _would____ be entering college in two years. Then she __would___ be shopping only for herself. She felt sad __when___ she thought of this. She hoped that he __would___ attend the local junior college and then transfer __to___ a university. That way he could continue to __live___ at home for another two years. She loved ___him__ , and dreaded the day that he would no __longer___ be her daily company.

Maria drove to Costco, __a___ chain store that sold food in bulk packages. __By___ selling in bulk only, the store helps its __customers___ save money. She parked far from the entrance. ___That__ meant a longer walk, but also a faster __exit___ from the parking lot. She grabbed one of __the___ big shopping carts outside and pushed it into __the___ store. Her purse stayed tightly hung over her __shoulder___ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the __produce___ section, she examined nine packages of seedless green __grapes___ before she found one that she liked. She __carefully___ selected some bananas, apples, and other fruit. But ___she__ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. ___On__ the way home, she planned to stop at ___another__ market or two until she found them.

==================

*Translate into Vietnamese:

Maria phải đi mua thức ăn cho cô ấy và đứa con trai của mình. Sau khi ly hôn cách đây 10 năm, Cô ấy đã quen với việc đi mua sắm cùng đứa con trai. Con trai của Maria là học sinh trung học và sẽ vào học cao đẳng (đại học) trong 2 năm. Sau đó thì Maria sẽ phải tự đi mua sắm một mình. Nghĩ đến điều đó cô cảm thấy rất buồn. Maria hi vọng là con trai mình sẽ học ở trường cao đẳng gần nhà và chuyển tiếp lên đại học sau đọ Bằng cách này nó có thể ở nhà khoảng 2 năm nữa. Cô ấy rất yêu con trai, và sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ không còn bầu bạn với mình hàng ngày nữa.

Maria lái xe đến Costco, một chuỗi cửa hàng bán thức ăn đựng trong những cái thùng cồng kênh. Bằng việc chỉ chuyên bán sỉ, cửa hàng đã giúp khách hàng tiết kiệm tiền của mình. Maria đậu xe cách lối vào khá xa. Điều này có nghĩa là họ phải đi bộ vào lâu hơn, nhưng cũng đi ra mau hơn là từ bãi đỗ của cửa hàng. Maria chộp lấy một trong những chiếc xe đẩy hàng to lớn bên ngoài và đẩy vào cửa hàng. Chiếc ví xách vẫn còn máng chặt trên vai cô ấy. Thật ngạc nhiên là cửa hàng không quá đông đúc như cô ấy nghĩ.

Ở khu vực sản phẩm, Maria lựa 9 gói nho xanh không hạt trước khi cô ấy chọn 1 cái mình thích. Cô ấy cẩn thận chọn vài gói chuối, táo, và những loại trái cây khác. Nhưng Maria không thể nào tìm được những chùm quýt là thứ mà con trai cô ấy rất thích. trên đường về nhà, Maria quyết định dừng lại ở một hay hai cửa hàng khác đến khi nào tìm được chúng thì thôi.

235218 top -

Done...

235807 top -
• bulk:mua bán với số lượng lớn
• company:bầu bạn
• crowded:đông đúc
• divorce:ly hôn
• dread:khiếp sợ
• entrance:lối vào
• grab:vồ lấy
• hang:treo
• junior:thiếu niên
• package:kiện hàng
• produce:sản phẩm
• purse:ví tiền
• surprisingly:ngạc nhiên
• transfer:chuyền

================

*Yes/No questions:

1.Did Maria have to buy food for herself and her son?
Yes,she did
2.Had she been divorced for 20 years?
No,she hadn't
3.Was she used to doing the shopping for her son?
Yes,she was
4.Was he a junior in college?
No,he wasn't
5.Would he be entering college in two years?
Yes,he would
6.Did she hope that he would attend the local junior college?
Yes,she did
7.Did she want him to leave home after high school?
No,she didn't
8.Did she love her son?
Yes,she did
9.Did she look forward to the day he would leave home?
No ,she didn't
10.Did she take a taxi to Costco?
No ,she didn't
=================

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and _her____ son. Divorced for ten years, she was used _to____ doing the shopping for her son. He was _a____ junior in high school, which meant that he __would___ be entering college in two years. Then she _would____ be shopping only for herself. She felt sad __when___ she thought of this. She hoped that he _would____ attend the local junior college and then transfer __to___ a university. That way he could continue to _live____ at home for another two years. She loved __him___ , and dreaded the day that he would no _longer____ be her daily company.

Maria drove to Costco, _a____ chain store that sold food in bulk packages. _By____ selling in bulk only, the store helps its _customers____ save money. She parked far from the entrance. __That___ meant a longer walk, but also a faster _exit____ from the parking lot. She grabbed one of __the___ big shopping carts outside and pushed it into _the__ store. Her purse stayed tightly hung over her _shoulder____ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the _produce____ section, she examined nine packages of seedless green __grapes___ before she found one that she liked. She _carefully____ selected some bananas, apples, and other fruit. But _she____ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. __On___ the way home, she planned to stop at _another____ market or two until she found them.

==================

*Translate into Vietnamese:

...........

242596 top -

Done...

243506 top -
Hongbambi xin nộp bài 40

*Vocabulary:

• bulk: SỐ LƯỢNG LỚN
• company: Ở CÙNG VỚI
• crowded: ĐÔNG ĐÚC
• divorce: LI DỊ
• dread: NGHĨ ĐẾN MÀ SỢ
• entrance: LỐI VÀO
• grab: VỚI LẤY
• hang: TREO, ĐEO
• junior: CẤP DƯỚI
• package: KIỆN, GÓI
• produce: SẢN PHẨM TRỒNG TRỌT
• purse: VÍ
• surprisingly: THẬT NGẠC NHIÊN
• transfer: DI CHUYỂN

================

*Yes/No questions:

1.Did Maria have to buy food for herself and her son? -YES.

2.Had she been divorced for 20 years? - NO.

3.Was she used to doing the shopping for her son? - YES.

4.Was he a junior in college? - NO.

5.Would he be entering college in two years? - YES.

6.Did she hope that he would attend the local junior college? - YES.

7.Did she want him to leave home after high school? - NO.

8.Did she love her son? - YES.

9.Did she look forward to the day he would leave home? -NO.

10.Did she take a taxi to Costco? - NO.

=================

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and __HER__ son. Divorced for ten years, she was used __TO__ doing the shopping for her son. He was __A__ junior in high school, which meant that he __WOULD__ be entering college in two years. Then she __WOULD__ be shopping only for herself. She felt sad __WHEN__ she thought of this. She hoped that he __WOULD__ attend the local junior college and then transfer __TO__ a university. That way he could continue to __LIVE__ at home for another two years. She loved __HIM__ , and dreaded the day that he would no __LONGER__ be her daily company.

Maria drove to Costco, __A__ chain store that sold food in bulk packages. __BY__ selling in bulk only, the store helps its __CUSTOMERS__ save money. She parked far from the entrance. __THAT__ meant a longer walk, but also a faster __EXIT__ from the parking lot. She grabbed one of __THE__ big shopping carts outside and pushed it into __THE__ store. Her purse stayed tightly hung over her __SHOULDER__ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the __PRODUCE__ section, she examined nine packages of seedless green __GRAPES__ before she found one that she liked. She __CAREFULLY__ selected some bananas, apples, and other fruit. But __SHE__ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. __ON__ the way home, she planned to stop at __ANOTHER__ market or two until she found them.

==================

*Translate into Vietnamese:

CÔ YÊU CON TRAI MÌNH

Maria phải đi mua thức ăn cho cô và con trai cô. Đã li dị được 10 năm, cô đã quen với việc tự mua sắm cho con trai. Nó là học sinh cấp trung học, có nghĩa là nó sẽ vào cao đẳng trong 2 năm nữa. Lúc đó cô sẽ chỉ mua sắm cho mỗi mình cô thôi. Cô cảm thấy buồn khi nghĩ đến điều này. Cô hy vọng rằng con trai cô sẽ được học cao đẳng ở địa phương và sau đó chuyển qua đại học. Đó là cách mà con trai cô có thể tiếp tục sống ở nhà trong 2 năm tới. Cô yêu con trai và lo sợ khi nghĩ đến ngày con trai cô sẽ không còn tiếp tục sống chung hằng ngày với cô nữa.

Maria lái xe đến Costco, một dãy cửa hàng bán thực phẩm với khối lượng lớn. Với cách bán sĩ này, cửa hàng giúp cho khách hàng của mình tiết kiệm được tiền. Cô đậu xe ở cách xa lối vào cửa hàng. Có nghĩa là phải đi bộ xa hơn, nhưng lối ra thì gần chỗ đậu xe hơn. Cô với lấy một trong những xe đẩy ở phía ngoài và đẩy nó vào trong cửa hàng. Cô giữ cái ví thật chặt trên vai. Lạ thật, cửa hàng không quá đông.

Ở khu vực rau quả, cô kiểm tra 9 kiện hàng nho xanh không hạt trước khi chọn được một kiện vừa ý. Cô cẩn thận chọn thêm vài thứ như chuối, táo và các loại trái cây khác. Nhưng cô không thể tìm thấy nhãn hiệu quýt mà con trai cô ưa thích. Trên đường về nhà, cô dự định sẽ ghé vào một vài chợ nữa cho đến khi tìm thấy chúng.

======================

247189 top -

Done...

250475 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• bulk(a): cồng kềnh, lượng lớn
• company(n): bầu bạn
• crowded(a): đông đúc
• divorce(v): ly dị
• dread(v): kinh sợ, nghĩ tới mà sợ
• entrance(n): lối vào
• grab(v): tóm lấy, với lấy
• hang(v): treo
• junior(n): học sinh trung học
• package(n): đóng gói
• produce(n): sản phẩm
• purse(n): cái ví
• surprisingly(adv): một cách bất ngờ
• transfer(v): chuyển tiếp

================

*Yes/No questions:

1.Did Maria have to buy food for herself and her son?Yes

2.Had she been divorced for 20 years?No

3.Was she used to doing the shopping for her son?Yes

4.Was he a junior in college?No

5.Would he be entering college in two years?Yes

6.Did she hope that he would attend the local junior college?Yes

7.Did she want him to leave home after high school?No

8.Did she love her son?Yes

9.Did she look forward to the day he would leave home?No

10.Did she take a taxi to Costco?No

=================

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and __her___ son. Divorced for ten years, she was used ___to__ doing the shopping for her son. He was __a___ junior in high school, which meant that he __would___ be entering college in two years. Then she __would___ be shopping only for herself. She felt sad __when___ she thought of this. She hoped that he __would___ attend the local junior college and then transfer __to___ a university. That way he could continue to __live___ at home for another two years. She loved _him____ , and dreaded the day that he would no _longer____ be her daily company.

Maria drove to Costco, __a___ chain store that sold food in bulk packages. _By____ selling in bulk only, the store helps its _customers____ save money. She parked far from the entrance. ___That__ meant a longer walk, but also a faster __exit___ from the parking lot. She grabbed one of __the___ big shopping carts outside and pushed it into _the____ store. Her purse stayed tightly hung over her __shoulder___ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the __produce___ section, she examined nine packages of seedless green __grapes___ before she found one that she liked. She _carefully____ selected some bananas, apples, and other fruit. But __she___ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. _On____ the way home, she planned to stop at _a____ market or two until she found them.

==================

*Translate into Vietnamese:

Cô ấy yêu đứa con trai của mình

Maria phải mua thức ăn cho cô và con trai của cô. Ly dị được 10 năm, cô thường phải đi mua sắm cho con trai của cô. Cậu ta là một học sinh trung học, điều này có nghĩa là cậu ta sẽ vào học cao đẳng trong hai năm. Rồi cô sẽ chỉ mua sắm cho mình cô thôi. Cô cảm thấy buồn khi nghĩ tới điều đó. Cô hi vọng rằng cậu sẽ nhập học ở một trường cao đẳng địa phương và rồi chuyển lên đại học. Theo cách đó thì cậu sẽ sống ở nhà thêm hai năm nữa. Cô rất yêu cậu, và sợ hãi cái ngày mà cậu ta sẽ không bầu bạn với cô như thường nhật.

Maria lái xe tới Costco, một chuỗi cửa hàng bán những gói hàng lượng lớn. Bằng cách bán hàng lượng lớn, cửa hàng giúp đỡ khách hàng của họ tiết kiệm tiền. Cô đậu xe cách xa cổng vào. Điều này có nghĩa là phải đi bộ một đoạn dài, nhưng cũng ra về nhanh hơn từ bãi đỗ xe. Cô cầm lấy một chiếc xe đẩy hàng lớn ở ngoài cửa hiệu và đẩy nó vào cửa hàng. Chiếc ví của cô đeo trên vai. Thiệt là bất ngờ, cửa hàng không quá đông.

Trong gian hàng hoá, cô kiểm tra chín bịch đựng nho không hạt trước khi cô tìm thấy một bọc vừa ý. Cô cẩn thận lựa thêm vài trái chuối, táo và những trái cây khác. Nhưng cô không thể tìm thấy loại quýt mà con trai cô thích nhất. Trên đường về nhà, cô dự định sẽ dừng lại ở một hoặc hai cửa tiệm nữa đề mua bằng được mà thôi.

251342 top -

Done...

259791 top -
Nộp bài ESL 40: She Loves Her Son
*Vocabulary:

• bulk: Cồng kềnh
• company: Bầu bạn
• crowded: Đông đúc
• divorce: Ly hôn
• dread: Sợ hãi
• entrance: Lối vào
• grab: Chộp lấy
• hang: Treo
• junior: Học sinh trung học
• package: Thùng hàng
• produce: Sản phẩm
• purse: Ví xách tay của phụ nữ
• surprisingly: Ngạc nhiên
• transfer: Di chuyển
================

*Yes/No questions:

1.Did Maria have to buy food for herself and her son? Yes

2.Had she been divorced for 20 years? No

3.Was she used to doing the shopping for her son? Yes

4.Was he a junior in college? No

5.Would he be entering college in two years? Yes

6.Did she hope that he would attend the local junior college? Yes

7.Did she want him to leave home after high school? No

8.Did she love her son? Yes

9.Did she look forward to the day he would leave home? No

10.Did she take a taxi to Costco? Yes

=================

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and _her_ son. Divorced for ten years, she was used _to_ doing the shopping for her son. He was _a_ junior in high school, which meant that he _would_ be entering college in two years. Then she _would_ be shopping only for herself. She felt sad _when_ she thought of this. She hoped that he _would_ attend the local junior college and then transfer _to_ a university. That way he could continue to _live_ at home for another two years. She loved _him_ , and dreaded the day that he would no _longer_ be her daily company.

Maria drove to Costco, _a_ chain store that sold food in bulk packages. _By_ selling in bulk only, the store helps its _customers_ save money. She parked far from the entrance. _That_ meant a longer walk, but also a faster _exit_ from the parking lot. She grabbed one of _the_ big shopping carts outside and pushed it into _the_ store. Her purse stayed tightly hung over her _shoulder_ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the _produce_ section, she examined nine packages of seedless green _grapes_ before she found one that she liked. She _carefully_ selected some bananas, apples, and other fruit. But _she_ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. _On_ the way home, she planned to stop at _another_ market or two until she found them

267555 top -

Done

274705 top -
*Vocabulary:

• bulk (n,v) phần đông, xếp đống, tính gộp
• company: công ty
• crowded (adj) đông đúc
• divorce: ly dị
• dread(n,v) kinh hãi, khiếp sợ
• entrance: lỗi vào
• grab:túm lấy
• hang: treo
• junior (adj) ít tuổi hơn, thâm niên ít hơn
• package: kiện hàng
• produce (n,v) sản phẩm, sản xuất
• purse: cái ví
• surprisingly (adv) 1 cách ngạc nhiên
• transfer: chuyển nhượng

================

*Yes/No questions:

1.Did Maria have to buy food for herself and her son?yes

2.Had she been divorced for 20 years?no, for 10 years

3.Was she used to doing the shopping for her son?yes

4.Was he a junior in college?no, in highschool

5.Would he be entering college in two years?yes

6.Did she hope that he would attend the local junior college?yes

7.Did she want him to leave home after high school?no

8.Did she love her son?yes

9.Did she look forward to the day he would leave home?no, she dreaded that day

10.Did she take a taxi to Costco?no, she drove by herself

=================

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and __her___ son. Divorced for ten years, she was used __to___ doing the shopping for her son. He was ___a__ junior in high school, which meant that he ______would__ be entering college in two years. Then she ______would__ be shopping only for herself. She felt sad __when___ she thought of this. She hoped that he ____would___ attend the local junior college and then transfer ___to__ a university. That way he could continue to __live___ at home for another two years. She loved __him___ , and dreaded the day that he would no __longer___ be her daily company.

Maria drove to Costco, __a___ chain store that sold food in bulk packages. __By___ selling in bulk only, the store helps its __customer___ save money. She parked far from the entrance. __That___ meant a longer walk, but also a faster ____exit___ from the parking lot. She grabbed one of __the___ big shopping carts outside and pushed it into ___the__ store. Her purse stayed tightly hung over her ____shoulder___ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the ____produce___ section, she examined nine packages of seedless green ____grapes___ before she found one that she liked. She __carefully___ selected some bananas, apples, and other fruit. But ___she__ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. ___On__ the way home, she planned to stop at ______another__ market or two until she found them.

320518 top -

Done

321205 top -
Mình nộp bài nha.

*Yes/No questions:
1.Did Maria have to buy food for herself and her son? Yes, she did.
2.Had she been divorced for 20 years? No, she hadn't.
3.Was she used to doing the shopping for her son? Yes, she was.
4.Was he a junior in college? No, he wasn't.
5.Would he be entering college in two years? Yes, he would.
6.Did she hope that he would attend the local junior college? Yes, she did.
7.Did she want him to leave home after high school? No, she didn't.
8.Did she love her son? Yes, she did.
9.Did she look forward to the day he would leave home? Yes, she did.
10.Did she take a taxi to Costco? No, she didn't.

*Fill in the blanks:

Maria had to buy food for herself and ___her__ son. Divorced for ten years, she was used __to___ doing the shopping for her son. He was ___a__ junior in high school, which meant that he __would___ be entering college in two years. Then she __would___ be shopping only for herself. She felt sad __when___ she thought of this. She hoped that he __would___ attend the local junior college and then transfer ___to__ a university. That way he could continue to __live___ at home for another two years. She loved ___him__ , and dreaded the day that he would no ___longer__ be her daily company.

Maria drove to Costco, __a___ chain store that sold food in bulk packages. ___By__ selling in bulk only, the store helps its __customer___ save money. She parked far from the entrance. ___That__ meant a longer walk, but also a faster __exit___ from the parking lot. She grabbed one of __the___ big shopping carts outside and pushed it into __the___ store. Her purse stayed tightly hung over her ___shoulder__ . Surprisingly, the store wasn't too crowded.

In the __produce___ section, she examined nine packages of seedless green ___grapes__ before she found one that she liked. She ___carefully__ selected some bananas, apples, and other fruit. But __she___ couldn't find her son's favorite brand of tangerines. ___On__ the way home, she planned to stop at __another___ market or two until she found them.

*Translate into Vietnamese:
Maria phải mua thức ăn cho cô và con trai của cô. Ly dị được 10 năm, cô thường đi mua sắm cho con trai. Cậu ta là một học sinh trung học, điều này nghĩa là cậu sẽ vào học cao đẳng trong hai năm. Rồi cô sẽ chỉ mua sắm cho một mình cô thôi. Cô cảm thấy buồn khi nghĩ tới điều đó. Cô hi vọng rằng cậu sẽ nhập học ở một trường cao đẳng địa phương và rồi chuyển lên đại học. Theo cách đó thì cậu sẽ sống ở nhà thêm hai năm nữa. Cô rất yêu cậu, và sợ hãi cái ngày mà cậu ta sẽ không bầu bạn với cô như thường nhật.

Maria lái xe tới Costco, một chuỗi cửa hàng bán những gói hàng lượng lớn. Bằng cách bán hàng lượng lớn, cửa hàng giúp đỡ khách hàng của họ tiết kiệm tiền. Cô đậu xe cách xa cổng vào. Điều này có nghĩa là phải đi bộ một đoạn dài, nhưng cũng ra về nhanh hơn từ bãi đỗ xe. Cô cầm lấy một chiếc xe đẩy hàng lớn ở ngoài cửa hiệu và đẩy nó vào cửa hàng. Chiếc ví của cô đeo trên vai. Thật là bất ngờ, cửa hàng không quá đông.

Trong gian hàng hoá, cô kiểm tra chín bịch đựng nho không hạt trước khi cô tìm thấy một bọc vừa ý. Cô cẩn thận lựa thêm vài trái chuối, táo và những trái cây khác. Nhưng cô không thể tìm thấy loại quýt mà con trai cô thích. Trên đường về nhà, cô dự định sẽ dừng lại ở một hoặc hai cửa tiệm nữa để mua bằng được mới thôi.

331749 top -
ESL 40: She Loves Her Son
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.