.
ESL 24: A Clean Toilet Bowl
1, 2 - bottom


ESL 24: A Clean Toilet Bowl


Download


Mildred’s sister called. She was going to drop by. And whenever she visited, she usually made at least one trip to the bathroom. That meant one thing—Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was the household chore that she hated the most. It was so icky! She grabbed the cleanser from beneath the bathroom sink. She sprinkled lots of it into the toilet bowl. Then she got out of her clothes, put on a big T-shirt, and pulled on her long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her goggles, because she didn’t want any toilet water to splash into her eyes. She didn’t know if toilet water could cause an eye infection, but she wasn’t going to take any chances.

She grabbed the long-handled toilet bowl brush that was beneath the sink. She started scrubbing. She scrubbed under the rim, all around the bowl, and deep into the throat of the bowl. Five minutes later, she figured she was finished.

She flushed the toilet and checked the bowl. It was clean as a whistle. Mildred breathed a sigh of relief, because usually she had to scrub the bowl twice to remove all the stains.

She removed her goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into the shower.

222463 top -


*Vocabulary:

• beneath:
• bowl:
• breathe:
• chore:
• cleanser:
• drop by:
• flush:
• gloves:
• goggles:
• grab:
• handle:
• hate:
• household:
• icky:
• infection:
• relief:
• rim:
• rubber:
• scrub:
• shower:
• sigh:
• sink:
• sleeve:
• splash:
• sprinkle:
• stain:
• throat:
• toilet:
• whistle:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Mildred's brother call?
2.Was her sister going to drop by?
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom?
4.Did Mildre need to clean her salad bowl?
5.Did she hate to clean the toilet bowl?
6.Was the toilet bowl icky?
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink?
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl?
9.Did toilet water splash into her eyes?
10.Did the toilet bowl brush have a short handle?

==================

*Fill in the blanks:

Mildred’s sister called. She was going to drop _____ . And whenever she visited, she usually made at ______ one trip to the bathroom. That meant one _____ -Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was ______ household chore that she hated the most. It ______ so icky! She grabbed the cleanser from beneath ______ bathroom sink. She sprinkled lots of it into _____ toilet bowl. Then she got out of her _____ , put on a big T-shirt, and pulled on ______ long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her _____ , because she didn’t want any toilet water to _____ into her eyes. She didn’t know if toilet _____ could cause an eye infection, but she wasn’t ______ to take any chances.

She grabbed the long-handled _____ bowl brush that was beneath the sink. She _____ scrubbing. She scrubbed under the rim, all around ______ bowl, and deep into the throat of the _____ . Five minutes later, she figured she was finished.

_____ flushed the toilet and checked the bowl. It _____ clean as a whistle. Mildred breathed a sigh _____ relief, because usually she had to scrub the _____ twice to remove all the stains.

She removed _____ goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into _____ shower.

================

*Translate into Vietnamese:

........

222464 top -

Review to do homework… Best regards …

232044 top -
• beneath:Ở dưới
• bowl:cái bồn ( toilet )
• breathe:thở
• chore:công việc nhàm chán
• cleanser:chất tẩy rửa
• drop by:ghé qua
• flush:giội rửa
• gloves:găng tay
• goggles:cái bảo vệ mắt
• grab:vồ lấy
• handle: tay cầm
• hate:ghét
• household:việc nhà
• icky:ghê tởm
• infection:nhiễm trùng
• relief:giảm nhẹ
• rim:bờ mép ( toilet )
• rubber:cao su
• scrub:cọ rửa
• shower:vòi sen
• sigh:tiếng thở dài
• sink:chậu
• sleeve:tay áo
• splash:té ,văng
• sprinkle:rắc
• stain:vết nhơ
• throat:cổ
• toilet:phòng vệ sinh
• whistle:

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Mildred's brother call?No
2.Was her sister going to drop by?Yes
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom?Yes
4.Did Mildre need to clean her salad bowl?No
5.Did she hate to clean the toilet bowl?Yes
6.Was the toilet bowl icky?Yes
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink?No
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl?Yes
9.Did toilet water splash into her eyes?No
10.Did the toilet bowl brush have a short handle?No

==================

*Fill in the blanks:

Mildred’s sister called. She was going to drop __by___ . And whenever she visited, she usually made at __least____ one trip to the bathroom. That meant one _thing____ -Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was _the_____ household chore that she hated the most. It _was_____ so icky! She grabbed the cleanser from beneath _the_____ bathroom sink. She sprinkled lots of it into _the____ toilet bowl. Then she got out of her _clothes____ , put on a big T-shirt, and pulled on _her_____ long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her _goggles____ , because she didn’t want any toilet water to _splash____ into her eyes. She didn’t know if toilet _water____ could cause an eye infection, but she wasn’t _going_____ to take any chances.

She grabbed the long-handled _toilet____ bowl brush that was beneath the sink. She _started____ scrubbing. She scrubbed under the rim, all around _the_____ bowl, and deep into the throat of the __bowl___ . Five minutes later, she figured she was finished.

__She___ flushed the toilet and checked the bowl. It __was___ clean as a whistle. Mildred breathed a sigh __of___ relief, because usually she had to scrub the __bowl___ twice to remove all the stains.

She removed _her____ goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into _the____ shower.

================

*Translate into Vietnamese:

........

236813 top -

Done...

237315 top -
Bồn vệ sinh sạch sẽ.

Chị của Mildred gọi cô. Cô sẽ tạt vào thăm. Cứ mỗi khi cô đến thăm, cô thường dùng phòng tắm ít nhất một lần. Điều đó có nghĩa là Mildred cần cọ rửa bồn vệ sinh.
Đó là một việc vặt trong nhà mà cô ghét nhất. Nó thật là nhầy nhụa. Cô chộp lấy chất tẩy dưới chậu rửa nhà tắm. Cô rắc thật nhiều vào bồn cầu. Sau đó cô cởi hết quần áo, mặc vào một cái áo phông rộng và đi một đôi găng tay cao su ống dài. Cuối cùng, cô đeo một cặp kính, vì cô không muốn nước trong bồn vệ sinh bắn vào mắt. Cô không biết có phải nước trong bồn vệ sinh là nguyên nhân của nhiễm trùng mắt hay không, tuy nhiên cô cũng không muốn có cơ hội nào bị nhiễm bệnh
Cô chộp lấy bàn chải cọ bồn vệ sinh cán dài cũng được để dưới chậu rửa. Cô bắt đầu chà xát. Cô cọ dưới thành bồn cầu, xung quanh bồn cầu và sục sâu xuống ống thông bồn cầu. Sau 5 phút, cô thấy là mình đã làm xong.
Cô giật nước xả bồn cầu và kiểm tra lại . Bồn cầu đã sạch sẽ, sáng sủa ( trong trẻo như tiếng chim hót) . Mildred thở phào nhẹ nhõm, vì cô thường phải cọ rửa 2 lần để làm sạch tất cả vết bẩn.
Cô tháo kính, găng tay và áo phông. Sau đó cô nhảy vào tắm.


*Vocabulary:

• beneath: bên dưới
• bowl: bồn
• breathe: thở
• chore: việc vặt
• cleanser: thuốc tẩy
• drop by: tạt vào thăm
• flush: xả nước, giật nước
• gloves: găng tay
• goggles: kính
• grab: chộp lấy
• handle: tay cầm, cán
• hate: ghet
• household: việc nhà
• icky: nhầy nhụa
• infection: bệnh lây nhiễm
• relief: nhẹ nhõm
• rim: gờ, thành bồn cầu
• rubber: cao su
• scrub: chà , cọ
• shower: vòi tắm hoa sen
• sigh: thở dài
• sink: bồn rửa mặt
• sleeve: ống tay áo
• splash: bắn tung tóe
• sprinkle: rắc, vẩy
• stain: vết bẩn
• throat: cổ họng, ống thông
• toilet: bồn cầu
• whistle: tiếng hót

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Mildred's brother call?no
2.Was her sister going to drop by?no
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom?no
4.Did Mildre need to clean her salad bowl?no
5.Did she hate to clean the toilet bowl?yes
6.Was the toilet bowl icky?yes
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink?no
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl?yes
9.Did toilet water splash into her eyes?no
10.Did the toilet bowl brush have a short handle?no

238881 top -

Done...

239934 top -

*Vocabulary:

• beneath: Ở dưới thấp
• bowl: Bồn, chậu, tô lón
• breathe: Hô hấp, thở nhẹ, thở phào nhẹ nhỏm
• chore: Việc nhàm chán
• cleanser: Chất tẩy rủa
• drop by: Tạt qua
• flush: Phun ra
• gloves: Găng tay
• goggles: kính bảo vệ mắt
• grab: Vồ lấy
• handle: Cán tay cầm
• hate: Căm ghét
• household: Hộ, gia đình
• icky: Ghê tởm
• infection: Nhiễm trùng
• relief: Giảm nhẹ
• rim: Vành, viền, bờ, mép
• rubber: Cao su
• scrub: Cọ rửa
• shower: Mưa rào, tắm vòi sen
• sigh: Tiếng thở dài
• sink: Bồn rủa
• sleeve: Tay áo, bao ngoài ống tay
• splash: Té, văng
• sprinkle: Tưới
• stain: Vết bẩn
• throat: Cuống họng
• toilet: Phòng vệ sinh
• whistle: Huýt sáo, thổi còi

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Mildred's brother call? No
2.Was her sister going to drop by? Yes
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom? Yes
4.Did Mildre need to clean her salad bowl? No
5.Did she hate to clean the toilet bowl? Yes
6.Was the toilet bowl icky? Yes
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink? No
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl? Yes
9.Did toilet water splash into her eyes? No
10.Did the toilet bowl brush have a short handle? No

==================

*Fill in the blanks:

Mildred’s sister called. She was going to drop _by____ . And whenever she visited, she usually made at __least____ one trip to the bathroom. That meant one _thing____ -Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was _the_____ household chore that she hated the most. It _was_____ so icky! She grabbed the cleanser from beneath __the____ bathroom sink. She sprinkled lots of it into _the____ toilet bowl. Then she got out of her _clothes____ , put on a big T-shirt, and pulled on _her_____ long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her ____goggles___ , because she didn’t want any toilet water to __splash____ into her eyes. She didn’t know if toilet _water____ could cause an eye infection, but she wasn’t _going_____ to take any chances.

She grabbed the long-handled __toilet____ bowl brush that was beneath the sink. She ____stated___ scrubbing. She scrubbed under the rim, all around _the_____ bowl, and deep into the throat of the ____bowl___ . Five minutes later, she figured she was finished.

_She____ flushed the toilet and checked the bowl. It _was____ clean as a whistle. Mildred breathed a sigh _of____ relief, because usually she had to scrub the _bowl____ twice to remove all the stains.

She removed _her____ goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into _the____ shower.

================

*Translate into Vietnamese:

Cọ rửa bồn cầu.

Chị gái Mildred gọi điện. Chị ấy sẽ tạt qua. Và mỗi lần ghé thăm chị thường sử dụng phòng tắm ít nhất là một lần. Nó cũng có nghĩa một điều là Mildred cần cọ rửa bồn cầu.
Đây là công việc nhàm chán hằng ngày mà cô ghét nhất. Vì nó thật ghê tởm ! cô lấy dụng cụ làm vệ sinh ở dưới bồn rửa mặt ra. Cô tưới thật nhiều vào bên trong bồn cầu. Sau đó cởi áo, mặc vào cái áo thun lớn, và kéo bao tay dài bằng cao su lên khỏi tay áo. Cuối cùng cô mang kính bảo hộ vào, bởi vì cô không muốn có một tí nước nào trong bồn cầu văng vào mắt. Cô không biết nước trong bồn cầu có phải là nguyên nhân làm nhiễm trùng mắt hay không. Nhưng cô sẽ không để rủi ro xảy ra. Cô lấy cái bàn chải cán dài để cọ bồn cầu ở dưới bồn rửa mặt ra. Cô bắt đầu cọ rủa. Cô cọ rửa bên trong và tất cả chung quanh mép bồn cầu, và thọc sâu xuống họng bồn. 5 phút sau cô đã làm xong.
Cô giật nước và kiểm tra lại bồn cầu. Nó sạch và sáng bóng.
Mildred thở phào nhẹ nhỏm, bởi vì cô thường phải cọ rửa 2 lần mới làm sạch hết các vết bẩn.
Co gỡ kính bảo hộ, găng tay và áo thun. Sau đó cô bước chân sáo vào phòng tắm.

241675 top -

Done...

241955 top -
Hongbambi xin nộp bài 24

*Vocabulary:

• beneath: BÊN DƯỚI
• bowl: BỒN
• breathe: THỞ
• chore: VIỆC VẶT
• cleanser: CHẤT TẨY RỬA
• drop by: GHÉ VÀO THĂM
• flush: DỘI NƯỚC
• gloves: GĂNG TAY
• goggles: KÍNH BẢO HỘ
• grab: VỚI LẤY
• handle: TAY CẦM
• hate: GHÉT
• household: VIỆC NHÀ
• icky: DƠ BẨN
• infection: NHIỄM TRÙNG
• relief: NHẸ NHÕM
• rim: VÀNH, VIỀN
• rubber: CAO SU
• scrub: CỌ, RỬA
• shower: BUỒNG TẮM VÒI SEN
• sigh: THỞ DÀI
• sink: BỒN
• sleeve: TAY ÁO
• splash: BẮN TUNG TOÉ
• sprinkle: RẮC, RẢI
• stain: VẾT BẨN
• throat: CỔ, LỖ HẸP
• toilet: NHÀ VỆ SINH
• whistle: THỔI SÁO

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Mildred's brother call? - NO.
2.Was her sister going to drop by? - YES.
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom? -YES.
4.Did Mildre need to clean her salad bowl? - NO.
5.Did she hate to clean the toilet bowl? - YES.
6.Was the toilet bowl icky? - YES.
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink? - NO.
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl? - YES.
9.Did toilet water splash into her eyes? - NO.
10.Did the toilet bowl brush have a short handle? - NO.

==================

*Fill in the blanks:

Mildred’s sister called. She was going to drop __BY__ . And whenever she visited, she usually made at __LEAST__ one trip to the bathroom. That meant one __THING__ -Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was __THE___ household chore that she hated the most. It __WAS___ so icky! She grabbed the cleanser from beneath __THE__ bathroom sink. She sprinkled lots of it into __THE__ toilet bowl. Then she got out of her __CLOTHES__ , put on a big T-shirt, and pulled on __HER__ long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her __GOGGLES__ , because she didn’t want any toilet water to __SPLASH__ into her eyes. She didn’t know if toilet __WATER__ could cause an eye infection, but she wasn’t __GOING__ to take any chances.

She grabbed the long-handled __TOILET__ bowl brush that was beneath the sink. She __STARTED__ scrubbing. She scrubbed under the rim, all around __THE__ bowl, and deep into the throat of the __BOWL__ . Five minutes later, she figured she was finished.

__SHE__ flushed the toilet and checked the bowl. It __WAS__ clean as a whistle. Mildred breathed a sigh __OF__ relief, because usually she had to scrub the __BOWL__ twice to remove all the stains.

She removed __HER__ goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into __THE__ shower.

================

*Translate into Vietnamese:

RỬA SẠCH BỒN CẦU

Chị của Mildred vừa gọi điện. Cô sẽ ghé qua nhà. Bất cứ khi nào cô ghé thăm, cô thường vào phòng tắm ít nhất một lần. Điều đó có nghĩa là Mildred cần phải rửa sạch bồn cầu của cô.

Đây là một việc vặt trong nhà mà cô ghét nhất. Nó dơ bẩn lắm! Cô với lấy chất tẩy rửa từ phía dưới chậu rửa nhà tắm. Cô rắc nhiều vào bồn cầu. Sau đó cô cởi áo, mặc áo thun rộng, và đeo găng tay cao su dài tay vào. Cuối cùng, cô đeo mắt kiếng bảo hộ, vì cô không muốn nước bồn cầu bắn vào mắt.Cô không biết nước bồn cầu có thể làm nhiễm trùng mắt hay không, nhưng cô không muốn thử.

Cô với lấy bàn chải chà bồn cầu có tay cầm dài ở phía dưới chậu rửa. Cô bắt đầu cọ rửa. Cô chà dưới vành, chung quanh bồn cầu, và sâu xuống cái lỗ của bồn cầu. Sau 5 phút, cô ta nghĩ là cô đã hoàn thành.

Cô dội nước bồn cầu và kiểm tra lại. Nó sạch bóng. Mildred thở một hơi dài nhẹ nhõm, vì thường thì cô phải cọ rửa 2 lần mới sạch vết bẩn.

Cô cởi mắt kiếng, găng tay vào áo thun ra. Sau đó cô nhảy vào nhà tắm vòi sen.

====================

242041 top -
tuananh xin nộp bài

*Vocabulary:

• beneath(adv): bên dưới
• bowl(n): bồn cầu
• breathe(v): thở ra
• chore(n): việc vặt
• cleanser(n): chất tẩy rửa
• drop by(v): viếng thăm
• flush(v): dội nước
• gloves(n): găng tay
• goggles(n): kiếng
• grab(v): túm lấy
• handle(n): tay cầm
• hate(v): ghét
• household(n): hộ gia đình
• icky(adj): nhầy nhụa, nhơ nhớp
• infection(n): sự nhiễm trùng
• relief(n): sự thanh thản
• rim(n): bờ, mép, rìa
• rubber(n): cao su
• scrub(v): cọ rửa
• shower(n): vòi nước
• sigh(n): tiếng thở dài
• sink(n): bồn
• sleeve(n): tay áo
• splash(v): bắn
• sprinkle(v): rắc, rải
• stain(n): chất bẩn
• throat(n): cổ họng
• toilet(n): vệ sinh
• whistle(n): cái còi

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Mildred's brother call?No
2.Was her sister going to drop by?Yes
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom?Yes
4.Did Mildre need to clean her salad bowl?No
5.Did she hate to clean the toilet bowl?Yes
6.Was the toilet bowl icky?Yes
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink?No
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl?Yes
9.Did toilet water splash into her eyes?No
10.Did the toilet bowl brush have a short handle?No

==================

*Fill in the blanks:

Mildred’s sister called. She was going to drop __by___ . And whenever she visited, she usually made at ___least___ one trip to the bathroom. That meant one __thing___ -Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was __a____ household chore that she hated the most. It ___was___ so icky! She grabbed the cleanser from beneath ___the___ bathroom sink. She sprinkled lots of it into ____the_ toilet bowl. Then she got out of her __clothes___ , put on a big T-shirt, and pulled on __a____ long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her __goggles___ , because she didn’t want any toilet water to ___splash__ into her eyes. She didn’t know if toilet _water____ could cause an eye infection, but she wasn’t ___going___ to take any chances.

She grabbed the long-handled ___toilet__ bowl brush that was beneath the sink. She ___started__ scrubbing. She scrubbed under the rim, all around ___the___ bowl, and deep into the throat of the __bowl___ . Five minutes later, she figured she was finished.

___She__ flushed the toilet and checked the bowl. It _was____ clean as a whistle. Mildred breathed a sigh _relief____ relief, because usually she had to scrub the ___bowl__ twice to remove all the stains.

She removed ___her__ goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into ___the__ shower.

================

*Translate into Vietnamese:

Chùi rửa bồn cầu

Chị của Mildred gọi. Cô ấy sắp tới chơi. Bất kì khi nào cô ấy tới cô ấy đều đi vô phòng tắm một lần. Điều đó có nghĩa là Mildred phải lau chùi bồn cầu.

Đây là công việc nhà mà cô ấy ghét nhất. Thiệt là dơ! Cô lấy chai thuốc tẩy ở dưới bồn tắm. Cô đổ nhiều chất tẩy vào trong bồn cầu. Rồi cô cởi đồ ra, mặc vào một cái áo thun bự, khoác vào một cái găng tay cao su dài tay. Cuối cùng, cô mang kiếng vào, bởi vì cô không muốn bị nước bắn vào mắt. Cô không biết nước cầu tiêu có nhiễm trùng không khi bắn vào mắt nhưng cô ấy không muốn thử chút nào.

Cô lấy cái bàn chải bồn cầu cán dài ở dưới cái bốn. Cô bắt đầu chà. Cô chà phía dưới mép, xung quanh bồn cầu, và xuống sâu vào cổ của bồn. Năm phút sau, cô nhận ra mình đã làm xong.

Cô dội nước bồn cầu và kiểm tra cái bồn. Nó sạch bong. Mildred thở dài nhẹ nhõm, bởi vì cô thường phải chà hai lần để rửa sạch chất bẩn.

Cô cởi mắt kiếng, bao tay và áo thun ra. Rồi cô nhảy lò cò tới vòi nước.

247390 top -

Done...

250470 top -
Nộp bài ESL 24: A Clean Toilet Bowl
*Vocabulary:

• beneath: Ở dưới
• bowl: Bồn cầu
• breathe: Thở
• chore: Việc lặt vặt trong nhà
• cleanser: Chất tẩy rửa
• drop by: Ghé qua
• flush: Dội nước
• gloves: Bao tay
• goggles: Kính bảo hộ
• grab: Túm lấy
• handle: Tay cầm
• hate: Ghét
• household: Hộ
• icky: Ghê tởm
• infection: Nhiễm trùng
• relief: Sự khuây khỏa
• rim: Đường viền
• rubber: Cao su
• scrub: Chà sạch
• shower: Vòi sen
• sigh: Thở dài
• sink: Châu
• sleeve: Tay áo
• splash: Văng nước
• sprinkle: Tưới, rải, rắc
• stain: Sự nhơ nhố
• throat: Cồ
• toilet: Phòng vệ sinh
• whistle: Huýt gió

=================

*Yes/No Questions:

1.Did Mildred's brother call?No
2.Was her sister going to drop by? Yes
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom? Yes
4.Did Mildre need to clean her salad bowl? No
5.Did she hate to clean the toilet bowl? Yes
6.Was the toilet bowl icky? Yes
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink? No
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl? Yes
9.Did toilet water splash into her eyes? No
10.Did the toilet bowl brush have a short handle? Yes

==================

*Fill in the blanks:

Mildred’s sister called. She was going to drop _by_ . And whenever she visited, she usually made at _least_ one trip to the bathroom. That meant one _thing_ -Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was _the_ household chore that she hated the most. It _was_ so icky! She grabbed the cleanser from beneath _the_ bathroom sink. She sprinkled lots of it into _the_ toilet bowl. Then she got out of her _clothes_ , put on a big T-shirt, and pulled on _her_ long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her _goggles_ , because she didn’t want any toilet water to _splash_ into her eyes. She didn’t know if toilet _water_ could cause an eye infection, but she wasn’t _going_ to take any chances.

She grabbed the long-handled _toilet_ bowl brush that was beneath the sink. She _started_ scrubbing. She scrubbed under the rim, all around _the_ bowl, and deep into the throat of the _bowl_ . Five minutes later, she figured she was finished.

_She_ flushed the toilet and checked the bowl. It _was_ clean as a whistle. Mildred breathed a sigh _of_ relief, because usually she had to scrub the _bowl_ twice to remove all the stains.

She removed _her_ goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into _the_ shower

259032 top -

Done...

259745 top -
Mình xin nộp bài:


ESL 24: A Clean Toilet Bowl

*Vocabulary:
• beneath: bên dưới
• bowl: bầu
• breathe: hít thở
• chore: việc vặt trong nhà
• cleanser: chất tẩy rửa
• drop by: ghé qua
• flush: giội nước
• gloves: găng tay
• goggles: kính bảo hộ
• grab: túm lấy
• handle: xử lý
• hate: ghét
• household: việc nhà
• icky: nhầy nhụa
• infection: nhiễm, lây
• relief: khuây khỏa, nhẹ nhõm
• rim: vành, viền
• rubber: cao-su
• scrub: lau, chùi, cọ
• shower: vòi hoa sen
• sigh: thở dài
• sink: bồn rửa
• sleeve: tay áo
• splash: bắn tóe
• sprinkle: lắc rắc
• stain: bợn bẩn
• throat: cổ họng
• toilet: bồn cầu
• whistle: tiếng còi, tiếng huýt sáo

*Yes/No Questions:
1.Did Mildred's brother call? No, she didn't.
2.Was her sister going to drop by? Yes, she was.
3.Did her sister usually make a trip to the bathroom? Yes, she did.
4.Did Mildre need to clean her salad bowl? No, she didn't.
5.Did she hate to clean the toilet bowl? Yes, she did.
6.Was the toilet bowl icky? Yes, it was.
7.Was the cleanser on top of the bathroom sink? No, it wasn't.
8.Did she sprinkle cleanser into the toilet bowl? No, she didn't.
9.Did toilet water splash into her eyes? Yes, it did.
10.Did the toilet bowl brush have a short handle? No, it didn't.

*Fill in the blanks:
Mildred’s sister called. She was going to drop __by___ . And whenever she visited, she usually made at ____least__ one trip to the bathroom. That meant one ___thing__ -Mildred needed to clean her toilet bowl.

This was __the____ household chore that she hated the most. It ____was__ so icky! She grabbed the cleanser from beneath __the____ bathroom sink. She sprinkled lots of it into __the___ toilet bowl. Then she got out of her __clothes___ , put on a big T-shirt, and pulled on ___her___ long-sleeved rubber gloves. Finally, she put on her __goggles___ , because she didn’t want any toilet water to ___splashed__ into her eyes. She didn’t know if toilet ___water__ could cause an eye infection, but she wasn’t ___going___ to take any chances.

She grabbed the long-handled _toilet____ bowl brush that was beneath the sink. She ___started__ scrubbing. She scrubbed under the rim, all around ___the___ bowl, and deep into the throat of the __bowl___ . Five minutes later, she figured she was finished.

___She__ flushed the toilet and checked the bowl. It __was___ clean as a whistle. Mildred breathed a sigh __of___ relief, because usually she had to scrub the __bowl___ twice to remove all the stains.

She removed ___the__ goggles, gloves, and T-shirt. Then she hopped into __the___ shower.

*Translate into Vietnamese:
Một Bồn Cầu sạch

Chị Mildred gọi. Chị ấy sắp ghé qua. Và bất cứ lúc nào đến thăm, chị thường ít nhất là đánh một vòng đến phòng tắm. Như thế nghĩa là có một việc – Mildred cần phải làm sạch bồn cầu.

Đây là chuyện vặt trong nhà mà cô ghét nhất. Quá là nhầy nhụa! Cô chụp lấy thuốc tẩy rửa từ bên dưới bồn rửa trong phòng tắm. Cô rắc nhiều thuốc vào bầu bồn cầu. Rồi cô thay quần áo, mặc chiếc áo thun rộng rãi, mang găng cao-su ống tay dài. Cuối cùng cô đeo kính bảo hộ, vì cô không muốn nước trong bồn cầu văng vào mắt. Cô không biết nước trong bồn cầu có làm nhiễm trùng mắt không, nhưng cô không đánh liều đâu.

Cô chụp lấy bàn chải chà bồn cầu có cán dài nằm bên dưới bồn rửa. Cô bắt đầu lau chùi. Cô cọ dưới vành bồn cầu, thọc sâu vào họng bồn cầu. Năm phút sau, cô đoán chừng đã xong.

Cô giội nước bồn cầu và kiểm tra phần bầu. Sạch như mới. Mildred thở dài khoan khoái, bởi vì thường thường cô phải kỳ cọ bầu bồn cầu hai lần mới tẩy sạch được bợn bẩn.

Cô cởi kính bảo hộ, găng tay, áo thun. Rồi nhảy vào phòng tắm vòi sen.

310365 top -
ESL 24: A Clean Toilet Bowl
1, 2

. 1.New To America
. 2.A Haircut
. 3.The Yardman
. 4.Grab Your Umbrellas
. 5.Shopping for Bargains
. 6.Horses to Ride
. 7.A Shower Injury
. 8.Pete's Sharp Knife
. 9.A Good Sandwich
. 10.Sara's Upset Stomach
. 11.Please Marry Me!
. 12.Laundry Day
. 13.A Noisy Neighbor
. 14.The New Realtor
. 15.The Fire Alarm
. 16.Eddie's Short Visit
. 17.Carbon Monoxide
. 18.A Visit to Asia
. 19.School Boys
. 20.The Loose Button
. 21.The Pile of Paper
. 22.Brushing and Flossing
. 23.Raising the Kids
. 24.A Clean Toilet Bowl
. 25.A Love Letter
. 26.A Bird Attacks
. 27.A Daytime Robbery
. 28.Trick or Treat
. 29.The Motorcycle Rider
. 30.Spock Saves His Dad
. 31.Provider Overbills Customer
. 32.The Breakup
. 33.Famous Model Dies
. 34.Shopping Carts Everywhere
. 35.Four Slit Throats
. 36.Does Garlic Mean Garlic?
. 37.A Jealous Girlfriend
. 38.Towns Hit by Snowstorms
. 39.Another Jealous Girlfriend
. 40.She Loves Her Son
. 41.The Doctor’s Exam
. 42.Hospitals Can Make You Sick
. 43.English Is So Hard
. 44.Hollywood Stars and Tourists
. 45.GEICO’s TV Lizard
. 46.Law and Order in LA
. 47.Destruction of Iraq
. 48.Have You Seen This Man?
. 49.LA Traffic Report
. 50.LA Radio News


. 51.Trash Truck Misses Pick-up
. 52.Her First Driving Accident
. 53.You’re Not a Good Principal
. 54.I’ve Got You Covered
. 55.Paris Goes to Jail in LA
. 56.A Year with No TV
. 57.Let’s Buy Some Paint
. 58.I Need Water for My Clients
. 59.Putting Bunny to Sleep
. 60.Where Is That Darn Battery?
. 61.If You Really Love Me…
. 62.The Wedding Gift (1)
. 63.The Wedding Gift (2)
. 64.Does a Tiger Change Its Stripes?
. 65.No Place Like an Open House
. 66."We Could Have All Died!"
. 67.It’s the Thought that Counts
. 68.Who Ordered the Scallops?
. 69.You’re Not My Daddy
. 70.Let He Who Is Without Sin…
. 71.Shopping at the 99 Cents Store
. 72.Betting Big in Vegas
. 73.Priced to Sell!
. 74.The Handyman Comes
. 75.A Woman Has Needs
. 76.A Hot Day and a Cool Pool
. 77.Up, Up, and Away
. 78.Man's Best Friend
. 79.Six Feet Under
. 80.An Unhappy Worker
. 81.Why the Sky Is Brown
. 82.It’s a Small World
. 83.Suspicious Shoppers
. 84.Death Is Part of Life
. 85.Tagger Shoots Woman
. 86.Crime on the Rise
. 87.Too Soft on Crime
. 88.Pluto Chases Kid
. 89.In Harm’s Way
. 90."Semper Buy"
. 91.A Little Respect, Please
. 92.A Dream from Beyond-1
. 93.A Dream from Beyond-2
. 94.A Trip to Egypt
. 95.No Doughnuts for Old Folks
. 96.It’s Just Business
. 97.A Walk in the Wild
. 98.Elvis Is Alive and Well
. 99.Bad Weed, Bad Call
. 100.Shark Attack


. 101.Love in the Hospital
. 102.Interstate Bridge Collapses
. 103.Stop Selling Those Bunnies
. 104.Actor Tries to Kill Himself
. 105.US Senator Says He’s not Gay
. 106.E.Coli Is Everywhere
. 107.Influenza
. 108.The Hospital Orderly-1
. 109.The Hospital Orderly-2
. 110.Flower Power
. 111.Dog Inherits Millions
. 112.Man Holds Staff Hostage
. 113.Young Boy Defends Sister
. 114.Remember Me?
. 115.The Way to a Man’s Heart
. 116.Sail Around the World
. 117.New Dog-Barking Law
. 118.Man Flies in Lawn Chair-1
. 119.Man Flies in Lawn Chair-2
. 120.Cleaning a Dirty Plate
. 121.Her Driving Lesson
. 122.Hurricane Dean
. 123.Adventurer Disappears
. 124.Nursing Student Disappears
. 125.The Lovely Banana
. 126.Smells like Chicken
. 127.The Wedding-1
. 128.The Wedding-2
. 129.The Waiter
. 130.Your Country Thanks You
. 131.D.B.Cooper Lives On-1
. 132.D.B.Cooper Lives On-2
. 133.I’m No Alcoholic!
. 134.48 Homes Burn Down-1
. 135.48 Homes Burn Down-2
. 136.Drought Attacks Georgia
. 137.A Bad MRI Experience
. 138.Body in a Barrel-1
. 139.Body in a Barrel-2
. 140.Red Meat, Gray Water
. 141.All Bite, No Bark
. 142.Tiger Kills Two Men-1
. 143.Tiger Kills Two Men-2
. 144.Red Flowers Make Her See Red
. 145.The Starbucks Robbery
. 146.The Argument-1
. 147.The Argument-2
. 148.The Toilet Tank-1
. 149.The Toilet Tank-2
. 150.Santa Was Molested
. 151.Fire Kills Two Young Girls
. 152.Police Arrest Fire-Starters
. 153.Get out of "Jail"-1
. 154.Get out of "Jail"-2
. 155.New Year Celebrations
. 156.$50K to Waitress-1
. 157.$50K to Waitress-2
. 158.Who Needs School?
. 159.Black Friday
. 160.JFK Assassination
. 161.Don’t Top Off the Tanks
. 162.The Clapper
. 163.Tuberculosis Still Kills
. 164.Old Dogs Become Young Again
. 165.Ham and Eggplant
. 166.A Hole in Her Ear-1
. 167.A Hole in Her Ear-2
. 168.The Drugs Keep Coming
. 169.Missing Husband-1
. 170.Missing Husband-2
. 171.Don’t Get Mad-Get Even
. 172.The Christmas Gift-1
. 173.The Christmas Gift-2
. 174.The Haircut-1
. 175.The Haircut-2
. 176.The Robbery at the Mall-1
. 177.The Robbery at the Mall-2
. 178.The Driving Lesson-1
. 179.The Driving Lesson-2
. 180.The Move to Georgia-1
. 181.The Move to Georgia-2
. 182.I’ll Get a Job in a Restaurant
. 183.A Cleaner River-1
. 184.A Cleaner River-2
. 185.The Spitter
. 186.Kill Those Flies-1
. 187.Kill Those Flies-2
. 188.The Oil Change-1
. 189.The Oil Change-2
. 190.Boy Starts Huge Fire
. 191.Writers Go on Strike
. 192.Please Don’t Hurt Me!
. 193.It’s Just a Little White Lie
. 194.Jury Service in California
. 195.The Rude Golfer-1
. 196.The Rude Golfer-2
. 197.Man Invents Toilet for Cars
. 198.Monkeys Cause Man’s Death
. 199.The Light Eater-1
. 200.The Light Eater-2


. 201.Sara Went Shopping
. 202.Man Injured at Fast Food Place
. 203.A Life-Saving Cow
. 204.Driver Loses Mabel, Finds Jail
. 205.Jerry Decided To Buy a Gun
. 206.Freeway Chase
. 207.Better To Be Unlucky
. 208.Food Fight Erupted in Prison
. 209.How His Pig is Doing
. 210.Goats Being Hired
. 211.A Missing Cat
. 212.Book Him
. 213.Water Under the Sink-1
. 214.Water Under the Sink-2
. 215.Theft Occurs Everywhere
. 216.Eggs and a Bunny
. 217.Goodbye to Clean Couple
. 218.$100 Deposit
. 219.Books Don’t Grow on Trees
. 220.A Murder-Suicide
. 221.New Store and Its Owners
. 222.Hit-and-Run Charge
. 223.Gasoline Prices Hit Record High
. 224.A Festival of Books
. 225.Crazy Housing Prices
. 226.Happy and Unhappy Renters
. 227.Pulling Out Nine Tons of Trash
. 228.Cloning Pets
. 229.Rentals at the Oceanside
. 230.Trees Are a Threat
. 231.Gets Booked, Writes a Book
. 232.Popular Park Reopens
. 233.Swim Classes Begin Soon
. 234.Not Sitting Around
. 235.Get Millions for Homeless
. 236.Tenants Watch Building Burn
. 237.Bathtub Blues
. 238.Blood Drive at Civic Center
. 239.City Hosts 42nd Art Fair
. 240.City and Crime
. 241.Bank Robbery
. 242.Immigration Goes Online
. 243.Jimmy Fixes His Door
. 244.Needs a New Air-Conditioner
. 245.Man Gets 12 Years for Fraud
. 246.Man Shoots Up Post Office
. 247.Murals Are Over 200 Years Old
. 248.Pier Collapses
. 249.Cameras in Police Cars
. 250.A School Girl Sues Her School


. 251.SUV Driver Sends Officer Flying
. 252.Boy Drowns in Neighbor's Pool
. 253.Woman Dies in House Fire
. 254.Plane Crashes into House
. 255.Fishing for Girls
. 256.Shot Next to Christmas Tree
. 257.Stabbed Outside Nightclub
. 258.Fishing Boat Sinks
. 259.The Mysterious Carport Stain
. 260.Lies About Winning Lottery
. 261.Victory Dance Leads to Death
. 262.Eat Your Vegetables
. 263.Honk if You're in a Hurry
. 264.The Man Who Loved Women
. 265.How to Get out of Jury Duty
. 266.The Way to a Man’s Heart
. 267.Female Seeks Mature Male
. 268.Let’s Go Fishing
. 269.Train Wreck “Frees” Cows
. 270.Valuable Guitar Found
. 271.Stepmother Kills Herself
. 272.Beautiful Teacher Smiles
. 273.Are Criminals Taking Over LA?
. 274.Police Arrest Happy Van Driver
. 275.Say Your Prayers
. 276.The Final Phone Call
. 277.Almost Perfect Children
. 278.There Goes the Neighborhood!
. 279.Let’s Go to Vegas!
. 280.Squirrel Attacks Woman
. 281.To Save His Baby
. 282.English Is Confusing
. 283.Pump Up the Tires
. 284.Don’t Go Swimming
. 285.The Park That Went to the Dogs
. 286.Can You Spare a Carburetor?
. 287.Golf Like a Girl
. 288.Take Me Out to the Ball Game
. 289.Take This Job and Shove It
. 290.Where Did That Book Go?
. 291.When You’ve Got Your Health
. 292.That ‘New Car’ Smell
. 293.Inviting Poor Student to Dinner
. 294.When I'm in the Bathroom
. 295.It Was an Old, Worthless Clock
. 296.Five-Finger Discount on Candy
. 297.Collecting Seashells
. 298.At the Store Entrance
. 299.We Will See the World
. 300.Get Me a Caffe Latte
. 301.The Slow Computer-1
. 302.The Slow Computer-2
. 303.The Careful Reader
. 304.Avoid the Flu
. 305.Magician Attracts Women
. 306.US Border Patrol
. 307.Car Shopping in California
. 308.Happy Anniversary
. 309.“Read All about It!”
. 310.A Factory Worker
. 311.Bad Pork
. 312.Don’t Eat the Meat
. 313.Copper Robbers
. 314.Weekly Driving Lessons-1
. 315.Weekly Driving Lessons-2
. 316.Laundry Day-1
. 317.Laundry Day-2
. 318.The Bargain CD Set-1
. 319.The Bargain CD Set-2
. 320.It’s All Over
. 321.The New Clothes-1
. 322.The New Clothes-2
. 323.Food as Punishment
. 324.US Passports Outsourced
. 325.The Demanding Son
. 326.A Practical Joke
. 327.The Dead Pedestrian
. 328.Bad News, Good News
. 329.The Cluster Balloonist
. 330.The Rude Clerk
. 331.The Tax Charge
. 332.The Fire in the Hills-1
. 333.The Fire in the Hills-2
. 334.The Vacuum Cleaner Filter-1
. 335.The Vacuum Cleaner Filter-2
. 336.The Rental Car-1
. 337.The Rental Car-2
. 338.The Marathon Cheater
. 339.School Bus Crashes
. 340.Don’t Take My Property
. 341.New Law for Taco Trucks
. 342.The Refund-1
. 343.The Refund-2
. 344.Shut Your Mouth
. 345.TSA’s New Policy-1
. 346.TSA’s New Policy-2
. 347.I’m Pregnant
. 348.Court Approves Same-Sex Marriage
. 349.Impolite to His Brother
. 350.Protecting the Public
. 351.Malibu to License Paparazzi
. 352.I'm Moving to NY
. 353.The Heart Attack-1
. 354.The Heart Attack-2
. 355.Let's Speak English

THE END


Update: October 16th, 2016.
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image
ESL đăng ký: Bạn không cần phải đăng ký gì cả. Chỉ việc nhẩy vào bài ESL 1 học và làm bài tập. Tiếp tục những bài kế tiếp càng nhanh càng tốt. Mình sẽ 888 và thỉnh thoảng cùng nhau nhắc nhở cho vui hén. Chứ thật ra việc học là việc của tự bản thân mình. Mình giỏi thì mình được nhờ hén.

Nickname           # bài
-----------------------------------------
Anthonydavetruong 51
BaoLaTinhChua 1
Bluecloud 1
bongbong 3
Brianthao08 2
Brenda 8
Cachua 4
Catandpuppy 2
Chaubaoct 11
Chauongco 2

Coua 3
Crystal 4
Cuomxiu 1
cương71 2
cycydang 1
Dangcoi100 1
David85 3
Diemhanh 5
Dinhdung 1
Dinhphan 9

doanchin 72
Evangeline 2
giadinhnho 2
Granger 6
hangtesa 3
HelenLe 4
HenryWu 12
Hientohoang 7
Hoa1971 22
Hoahai 1

HoangThiQuynhNhu 298
HongAckerman 1
Hongbambi 43
Hotheart 11
huanhatran 11
jacky9999 54
Jonny 8
Kellyninhhoa 1
Kingsmen 1
Kimnguyen10288 1

lanhuongbm 355
letuyetnghi 5
Lucbinh 1
Llphi777 2
Maluita659 1
Mangthit 2
matmuathu 1
MeoMuop 1
Miah 2
Mikun 4

Minhthoaidan 2
Minhloan 3
Minion 1
mnsun 5
moka 1
Myphuong12317 4
Myvan 2
Mujor 1
nbthuan1980 1

newsky272 1
Ngoclucbao 2
Ngocminh60 4
Ngotuananh1908 93
Nguyenthoa 1
Nguyetbang 2
Nguyenthimylinh 4
nhungcongangungoc 115
Ninian 54
Oanhnt 12

Petervu007 5
phamtrang24388 3
Pholau7 3
Phuong60 10
Phuonghang 7
Quangchien65 35
syncreation 33
Thanhtrihuynh 146
Thao077 1
Tinatinh 8

Tieuphong 1
Truongthinhutruc1966 4
Tomry 6
Thuyhangthinguyen 1
Thienphuong1010 10
tuanpc 43
Tungsu 7
tuongvi1303 1
Vuonglan 1
Vuthanh1957 28

Vuthitue 2
Vha08 2
wildcat 7
Yam 1
Ylytrang 26

-------------------------
. Tổng cộng 95 học viên


Update: July 23rd, 2019.