.
Hồ sơ huonghuong - định cư Úc visa 309
Lưu ý: Để vấn đề tư vấn di trú có hữu hiệu hồ sơ này chỉ để dùng hỏi và đáp câu hỏi di trú mà thôi. Tâm sự thì vào đây nha: viewtopic.php?f=19&t=13188. Vậy hén.

Chào bạn,

Bạn cần phải đăng ký kết hôn thì mới bảo lãnh theo Subclass 309 được.

Chồng bạn phải xin giấy chứng nhận độc thân ở Registrar of Births, Deaths and Marriages. Mỗi tiểu bang ở Úc đều có Registrar of Births, Deaths and Marriages.

Chồng bạn cũng nên làm thêm giấy tuyên thệ độc thân trước mặt một công chứng viên nhận lời tuyên thệ ở Ức.

Nếu bạn muốn một mình đi nộp đơn xin đăng ký kết hôn thì bạn phải mua bộ hồ sơ đăng ký với ngưới nước ngoài ở sở tư pháp thành phố hay tỉnh nơi bạn đăng ký thường trú để gửi qua Úc ch chồn gạn điền phần bên người nam. Chồng bạn cũng phải làm thêm tờ uỷ quyền nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn.

Giấy chứng nhận độc thân, giấy tuyên thệ độc thân và giấy uỷ quyền nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn phài được hợp pháp hoá trước bởi Bộ Ngoại Giao Úc và sau đó bởi Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Úc.

Vì là uỷ quyền, chồng bạn cần nộp thêm bàn sao hộ chiếu và giấy kết quả khám sức khoẻ tâm thần tiền hôn nhân. Hai tờ này cũng phải được hợp pháp hoá trước bởi Bộ Ngoại Giao Úc và sau đó bởi Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Úc.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

384132 top -

Chào bạn,

Theo qui định thì từ lúc nộp đơn xin đăng ký kết hôn cho đến lúc ký nhận giấy đăng ký kết hôn là 30 ngày. Tuy nhiên, nếu cần phải xác minh, bạn phải cộng thêm 20 ngày.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

384330 top -

Chào bạn,

Nếu bạn vào trang http://www.afp.gov.au/what-we-do/police ... processing thì thời gian xử lý đơn xin lý lịch tư pháp ở Úc là 15 ngày làm việc và thời gian xử lý dấu vân tay là 30 ngày.

Hôn thê của bạn nên viết email hỏi họ lý do chậm trễ.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

445457 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image