.
Hồ sơ F4 - petquangle - 28/12/2000
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Bạn vòa mục hồ sơ chuẩn bị bên cột trái để tham khảo xem HS của bạn đã xong hết như trong đó hướng dẫn chưa.

Nếu chưa thì bạn phải tiếp tục những gì chưa làm.

Nếu xong rồi thì bạn có thể gọi NVC để hỏi xem HS của bạn đã hoàn tất chửa và có ngày PV chưa.

429916 top -

Bạn tham khảo phần chi tiết dòng chữ đỏ ở đầu trang Thông báo - Gọi NVC check hồ sơ.

Chúc bạn vui

430897 top -
Bạn có thể dùng mẫu thư của anh HungViet để hỏi ngày phỏng vận Nếu đã có ngày phỏng vấn thì chắc chắn sẽ nhận dc thư phỏng vấn kèm theo Email luôn. Chúc may mặn
viewtopic.php?f=16&t=19071

434167 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image