.
Hồ sơ F4 - tran thien vu - HCM2009746243
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - bottom
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Theo tôi biết thì trừ thanh toán lệ phí thẻ xanh sau khi PV, còn thì chỉ sử dụng tài khoản ngân hàng của người đang ở Mỹ mới được USCIS chấp nhận. Vậy nên nếu bạn đang dùng thẻ ở VN thì không được đâu nhé.

1. Bạn nói người bảo lãnh lấy cuốn check nhà băng ra sẽ tìm thấy routin number là 1 dãy 9 chữ số nằm dưới cùng bên trái trên tờ check. Nếu không sử dụng check thì ra nhà băng của họ để xin cung cấp số này.

2. Mặt trước của thẻ chỉ in tháng/năm của expire date chứ không in ngày phát hành thẻ.

3. Chủ tài khoản nếu thay đổi địa chỉ và đã update thông tin cho nhà băng rồi thì sử dụng theo địa chỉ mới. Còn không thì khai báo địa chỉ theo thông tin khi mở account (mỗi lần thay đổi địa chỉ nên banking online để update thông tin cho nhà băng biết thuận tiện cho giao dịch online)

4. Nếu tôi nhớ không lầm thì họ sẽ yêu cầu cung cấp security code là 3 con số in ở mặt sau của thẻ cạnh stamp.

Nếu người bảo lãnh cung cấp những thông tin ở trên để bạn thanh toán online thì sau khi thanh toán thành công, phải xóa sạch tất cả những thông tin trên. Tất cả đều là những thông tin nhạy cảm cả đấy.

609381 top -

dạ! cám ơn nguoidochanh rất nhiều!
Hiện nhà con đã đóng được phí 120 usd đang in process ạ!
Tiếp theo cho con hỏi về vấn đề điền đơn bảo trợ ạ! Người bảo lãnh sẽ bảo lãnh cho tổng cộng 16 người của 5 bộ hồ sơ cộng với hai vợ chồng người bảo lãnh là 18 người.
Con xem income tạm tính tới hiện giờ là ít nhất income từ 100 ngàn usd trở lên phải không ạ
1. Nếu thu nhập của vợ chồng người bảo lãnh trên 100 ngàn thì chỉ cần vợ bảo lãnh chính điền i864 còn chồng thì điền i864A phải không ạ? và phải chia nhau ra bảo lãnh cho từng hồ sơ đúng không ạ?
Cụ thể NBL chính thu nhập 50 ngàn bảo lãnh được 6 người tính cả nbl vậy là bảo lãnh được cho gia đình 4 người đúng không a. Còn chồng người chồng đồng bảo trợ thu nhập 70 ngàn bảo lãnh cho 12 người còn lai. Và con đọc trong thư viện thì có ghi chú để cho chắc ăn thì mỗi hồ sơ cả người chồng và vợ đều điền đơn bảo trợ tương ứng i864 và i864A phải không ạ?

2. Nếu thu nhập cả chồng và vợ của người bảo lãnh không đủ thì cần thêm người đồng bảo trợ nữa và cách chia ra bảo trợ cũng giống như trường hợp 1 hay sao ạ?

3. Người bảo lãnh định điền tay đơn bảo trợ cho mỗi gia đình nhưng không ký sống đợi đem đi photo ra thành x bản cho x người trong trong già đình đó rồi mới ký sống lên từng đơn bảo trợ thì có hợp lệ không a.
Con cám ơn mọi người, mong mọi người chỉ giúp con ạ !

609395 top -

1. Nếu thu nhập của vợ chồng người bảo lãnh trên 100 ngàn thì chỉ cần vợ bảo lãnh chính điền i864 còn chồng thì điền i864A phải không ạ? và phải chia nhau ra bảo lãnh cho từng hồ sơ đúng không ạ?
Cụ thể NBL chính thu nhập 50 ngàn bảo lãnh được 6 người tính cả nbl vậy là bảo lãnh được cho gia đình 4 người đúng không a. Còn chồng người chồng đồng bảo trợ thu nhập 70 ngàn bảo lãnh cho 12 người còn lai. Và con đọc trong thư viện thì có ghi chú để cho chắc ăn thì mỗi hồ sơ cả người chồng và vợ đều điền đơn bảo trợ tương ứng i864 và i864A phải không ạ?
Không đúng. Cả 2 đơn I-864 và I-864A đều ghi đầy đủ số người trong 1 HS.

Bạn bấm vào hình I-864 bên cột trái xem hướng dẫn.

3. Người bảo lãnh định điền tay đơn bảo trợ cho mỗi gia đình nhưng không ký sống đợi đem đi photo ra thành x bản cho x người trong trong già đình đó rồi mới ký sống lên từng đơn bảo trợ thì có hợp lệ không a.
Chỉ cần 1 bản chính. nhưng tất cả là bản chính thì cũng không sao.
Bạn đọc Hồ sơ chuẩn bị bên cột trái.

609398 top -
dạ con cám ơn cochin!
cho con hỏi thêm vậy nếu người đồng bảo trợ có chồng sống chung nhà thì người chồng có phải làm i864A nữa không ạ?? hay trừ khi hai vợ chồng khai thuế liên bang chung thì mới làm ạ??

609411 top -

Bạn vào thư viện đọc:
2.3.4. Bảo trợ tài chính
2.3.5. Người đồng bảo trợ

2.3.11. Cách tính income khi bảo trợ tài chánh

609418 top -
dạ, con cám ơn cochin!
Con đọc trong thư viện vậy hồ sơ nhà con có 4 người, NBL với chồng sống chung là 2 người. Thu nhập NBL 20 ngàn, người chồng là 30 ngàn. bảo lãnh thêm 4 gia đình kia nữa tổng cộng 12 người cộng vs nhà con và vợ chồng người bảo lãnh là 16 người. Người bảo lãnh có nhờ con gái là đồng bảo trợ income trên 70 ngàn. Vậy với hồ sơ nhà con thì NBL và chồng sẽ điền I864 và I864A sẽ ghi đủ 4 thành viên nhà con và người đồng bảo trợ khác địa chỉ sẽ điền I864 cũng sẽ ghi đủ 4 thành viên nhà con luôn hay sao ạ! và nếu người đồng bảo trợ khai thuế chung với chồng thì người chồng của người đồng bảo trợ cũng phải điền I864A đúng không ạ.

609426 top -


Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có thể làm như sau:

1. VC người BL + gia đình bạn (4 người) + 4 gia đình khác (12 người) = 18 người chứ không phải 16. Nếu người bảo lãnh mà claim bất kỳ ai trong giấy thuế thì phải tính lưôn tên người đó vào lưôn nhé. Ở đây tạm xem như VC này không claim bất kỳ ai trong hồ sơ thuế.

2. Người bảo lãnh bất kể income bao nhiêu cũng phải làm I864 cho cả 5 gia đình.

3. Chồng người bảo lãnh chỉ làm I864A cho hồ sơ nhà bạn thôi.

4. Con gái người bảo lãnh sẽ làm I864 cho toàn bộ 4 gia đình còn lại.

5. Người đồng bảo trợ không sử dụng income của chồng để tham gia bảo trợ thì không cần điền I864A.

Trong form I864 mới nhất, ở trang 5, Part 6 nếu bạn bỏ trống từ câu số 3 đến câu số 17 có nghĩa là bạn không dùng income của ai trong nhà để phụ giúp bảo trợ.


609432 top -

dạ, con cám ơn nguoidochanh!
Vậy theo như chỉ dẫn con làm như vậy đúng không ạ?
2. Người bảo lãnh bất kể income bao nhiêu cũng phải làm I864 cho cả 5 gia đình.
- NBL sẽ điền 5 bộ I864 cho 5 gia đình và ghi tên tất cả thành viên đủ điều kiện được đi trong mỗi gia đình đó hết vào đơn I864 của từng gia đình!
Vd: Gia đình A có 4 người thì NBL điền tên 4 người, tương tự gia đình B có 3 người thì điền hết 3 ngươi..

3. Chồng người bảo lãnh chỉ làm I864A cho hồ sơ nhà bạn thôi.
- Cái này con hiểu là do thu nhập NBL là 20 ngàn cộng với chồng là 30 ngàn = 50 ngàn sẽ bảo lãnh được 4 người nên nguoidochanh mặc định chia cho hai vợ chồng NBL chỉ bảo lãnh cho 1 gia đình 4 người đúng không ạ , vậy là lúc nộp giấy tờ cho NVC bộ financial documents của người bảo lãnh chỉ cần có bộ bảo trợ NBL chính và chồng là đủ không cần nộp thêm bộ bảo trợ của người đồng bảo trợ phải không ạ vì trong trường hợp này NĐBT không bảo lãnh cho gia đình con đúng không ạ

4. Con gái người bảo lãnh sẽ làm I864 cho toàn bộ 4 gia đình còn lại.
- Ở đây do con gái NBL income trên 70 ngàn sẽ đủ để bảo lãnh 12 người còn lại vì dựa theo bảng thu nhập thì ( 5.400 x 12 người = 64.800 ) đúng không ạ. Nếu con gái NBL có 2 con sống chung nhà thì có tính 2 người con này không ạ và cả người chồng vì con thấy lúc điền I864 có part 5 trang 4 câu 4 có điền số trẻ phụ thuộc ạ và người phối ngẫu ?? nếu vậy thì phải tính 5.400 x 15 = 81000 người đúng không ạ?? nếu con gái NBL đủ 81000 thì không sao nếu thiếu vậy là thêm 1 người đồng bảo trợ nữa phải không ạ? mục này con hiểu như vậy có đúng không ạ? Và trường hợp không đủ 81000 thì người chồng của con gái NBL điền thêm đơn I864A nếu khai thuế chung là đủ đúng không ạ vì người chồng cũng có income và chắc chắn hơn 10 ngàn ạ còn nếu người chồng của con gái NBL không khai thuế chung với vợ thì phải làm I864 lúc đó người chồng sẽ thành người đồng bảo trợ thứ 2 đúng không a.
- Nếu có 2 người đồng bảo trợ thì lúc đó mình phải chia số gia đình lại sao cho khớp với income của 2 người đồng bảo trợ đúng không ạ

Con hỏi hơi nhiều mong mọi người thông cảm ạ !

609440 top -

4. Con gái người bảo lãnh sẽ làm I864 cho toàn bộ 4 gia đình còn lại.
- Ở đây do con gái NBL income trên 70 ngàn sẽ đủ để bảo lãnh 12 người còn lại vì dựa theo bảng thu nhập thì ( 5.400 x 12 người = 64.800 ) đúng không ạ.
Income tối thiểu để 1 người bảo trợ cho 12 người là: 13 người = 77,775

Nếu con gái NBL có 2 con sống chung nhà thì có tính 2 người con này không ạ và cả người chồng vì con thấy lúc điền I864 có part 5 trang 4 câu 4 có điền số trẻ phụ thuộc ạ và người phối ngẫu ??
Tổng cộng GD NDBL: 4 người + 12 người bảo trợ = 16 người. Income tối thiểu: 93,450.

Nếu có 2 người đồng bảo trợ thì lúc đó mình phải chia số gia đình lại sao cho khớp với income của 2 người đồng bảo trợ đúng không ạ
Đúng.

609448 top -
Dạ con cám ơn cochin!
Con đang phân vân về vụ kiện tuổi mọi người có thể cho con lời khuyên được không ạ?
Con có tính tuổi thì đến 15/07 này là quá tuổi để kiện. theo tình hình visa tăng mỗi tháng 4 tuần thì khoảng 10-12/6 này lịch visa mới vượt qua ngày ưu tiên nhà con. cách ngày quá tuổi của con đúng 1 tháng. Vậy con nên kiện tuổi ở NVC để họ cho đóng visa và điền ds 260 khóa tuổi luôn ạ hay chờ hồ sơ hoàn tất có lịch pv rồi kiện ở LSQ việt nam ạ

609456 top -

Khiếu nại CSPA ở VN thì sẽ không bị dời ngày hoàn tất HS.
Thời hạn 1 năm cho CSPA kể từ ngày đáo hạn visa.

609463 top -
Dạ thưa cochin! Nếu lịch công bố visa vượt qua ngày ưu tiên nhà con trước ngày con quá tuổi cspa 15/07/2018 là con vẫn có thể chờ hồ sơ hoàn tất để kiện ở vn được hả cochin cho dù lúc kiện ở lsq việt nam có qua ngày 15/07 hả cochin.
Vd: lịch visa tháng 6 vượt qua ngày 24/11 ( ngày ưu tiên nhà con) và đến tháng 8 nhà con mới được lên lịch pv trong khi ngày quá tuổi của con 15/7, lúc này con vẫn đủ điều kiện để kiện đúng ko ạ

609465 top -

Dạ thưa cochin! Nếu lịch công bố visa vượt qua ngày ưu tiên nhà con trước ngày con quá tuổi cspa 15/07/2018 là con vẫn có thể chờ hồ sơ hoàn tất để kiện ở vn được hả cochin cho dù lúc kiện ở lsq việt nam có qua ngày 15/07 hả cochin.
Đúng.

Vd: lịch visa tháng 6 vượt qua ngày 24/11 ( ngày ưu tiên nhà con) và đến tháng 8 nhà con mới được lên lịch pv trong khi ngày quá tuổi của con 15/7, lúc này con vẫn đủ điều kiện để kiện đúng ko ạ
Đúng.

609470 top -

Dạ con cám ơn cochin!
Dạ cho con hỏi thêm trường hợp NBL mới khai thuế được 2 năm gần nhất 2016 và 2017 có được không ạ

609488 top -

Tùy vào người xét đơn, có thể được, có thể họ không chấp nhận.

609492 top -
Hồ sơ F4 - tran thien vu - HCM2009746243
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image