.
Bảo lãnh theo diện hôn nhân đồng tính
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào bạn,

Caanda cho phép bảo lãnh hôn nhân đồng tính từ năm 2002. Bạn có thể vào trang http://www.cic.gc.ca/english/informatio ... ons/fc.asp để tải những mẫu đơn cần thiết.

Ngoài ra, có trang http://www.legit.ca/index.html hướng dẫn việc xin định cư ở Canada theo diện hôn nhân đồng tính. Họ chỉ cách trả lời bảng câu hỏi diện vợ chồng dành cho những cặp hôn nhân đồng tính.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

163692 top -

Chào bạn

Việt Nam không cho phép hôn nhân đồng tính.

Nếu bạn vào trang http://www.legit.ca/definitions.html thì luật di trú Canada cho phép 2 người có quan hệ đồng tính nhưng không thể kết hôn được với nhau hay không thể sống chung được với nhau do pháp luật không cho phép có thể được xem như Common-law Partners, nghĩa là những người có quan hệ giống như một cặp vợ chồng sống chung với nhau tối thiểu một năm.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

165459 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*THÔNG TIN QUAN TRỌNG: Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ ngày 19/3, Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ sẽ ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Toàn bộ lịch hẹn từ ngày 19/3 trở đi sẽ bị huỷ. Xem thông tin chi tiết

Image
Image